Roganytt

Vogntog ble holdt tilbake med hjullås

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Sjåføren fikk overlastgebyr og måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin. Kjøretøyet ble holdt tilbake med hjullås inntil gebyret er betalt.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Tre sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet manglende pauser, døgnhvil og kjøretid.

Én sjåfør ble anmelde grunnet for å unndra seg trafikkontroll. Føreren ble værende på kontrollstasjonen til forholdet ble avgjort av politiet.

To kjøretøy fikk bruksforbud grunnet manglende lys.

To vogntog fikk kjøreforbud grunnet manglende varsling om breddelast.

Ett vogntog med farlig gods fikk skriftlig advarsel grunnet utydelig faresedler.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut på diesel lekkasje, skade i dekk, underkjøringshinder, skade på drivstofftank, sprukket frontrute og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.