Roganytt

Hadde cannabisplanter i boligen sin

Mann dyrket fram cannabisplanter.

Illustrasjonsfoto

Den 61 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse, ransaking/beslag og illustrasjonsbilder av plantene i boligen. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med forsett», heter det i dommen.

I løpet av en periode på tre til fire måneder fram til 23. september i fjor dyrket han fram og oppbevarte fire cannabisplanter i boligen sin i Stavanger.

Retten kom til at dette hadde et produksjonspotensial på 120 gram cannabis og at dette tilsa at han ble dømt til en ubetinget fengselsstraff.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at mannens uforbeholdne tilståelse, samt at saken var blitt noe gammel. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 21 dager.