Roganytt

Løgnaslaget fikk ja til å bruke «nazifrisør»

Stavanger tingrett slår fast at Løgnaslaget kan bruke ordet «nazifrisør» i revyen sin.

Frisør Merete Hodne fikk ikke medhold i Stavanger tingrett. Stavanger Aftenblad melder fredag formiddag at Løgnaslaget får lov til å fortsette å bruke ordet «nazifrisør», men de må betale sine egne sakskostnader.

I revyen til Løgnaslaget blir Hodne omtalt som «Nazifrisøren fra Bryne». Hodne har anmeldt Løgnaslaget for ærekrenkelse, og onsdag møttes partene til rettsmøte i Stavanger tingrett.

LES OGSÅ: LEDER: Retten som Facebook-vegg

– Det er helt, helt forkastelig. Jeg kjemper mot totalitære ideologier som muhammedanisme og nazisme. Da blir det helt horribelt å bli omtalt som nazifrisør, har Hodne tidligere uttalt.

Ytringsfrihet

Stavanger tingrett kom til at det ikke forelå en sikringsgrunn, som er vilkåret for å få medhold i begjæringen om midlertidig forføyning.

Retten viste også til at det klare utgangspunktet er at inngrep i ytringsfriheten krever sterke grunner.

«Den foreliggende sak gjelder utsagn og betegnelser som etter rettens syn utvilsomt retter seg mot Merete Hodne som person, og hvor hun betegnes som «nazifrisør». Hvorvidt ordet nazi her kan tillegges noen annen og mildere betydning – enn å være en forkortet versjon av ordet nazist, er i utgangspunktet diskutabelt», heter det i dommen.

Tingrettsdommer Magne Revheim Mæland skriver også følgende:

«Men retten ser at det også finnes tilfeller hvor «nazi» blir benyttet mer som et skjellsutrykk for en spesiell opptreden og væremåte i forhold til å omtale noe eller noen – negativt».

Stavanger tingrett viste også til at ordet var brukt i en revy hvor satire og ironi, men også hvor overdrivelser inngår.

«Retten er også enig i at det skal svært mye til før utsagn og betegnelser som kommer fram i en humorrevy, kan anses å være ærekrenkende.»

Stavanger tingrett kom til at det kunne oppleves belastende for Merete Hodne å bli kalt for nazifrisør, men at skadene allerede var inntruffet i og med at Løgnaslaget har spilt revyen omkring 50 ganger allerede.

Retten mente at det ikke ville ha hjulpet dersom ordet ble tatt ut på de siste forestillingene.

Anker ikke

Frisør Merete Hodne møtte i retten med sin advokat Linda Ellefsen Eide, som sier til RA at de ikke kommer til å anke kjennelsen.

– Vi er meget fornøyd med tingrettens vurderinger under det som gjelder kravet. Godt at retten konstanterer at det i Norge fortsatt i 2017 ikke er greit å kalle en privatperson «nazi». Etter rettsmøtet har vi diskutert og kommet fram til at sikringsgrunnen ikke var sannsynliggjort – så dette kom ikke som noen overraskelse, sier Ellefsen Eide.

Advokaten sier at de også er fornøyd med at Løgnaslaget ble dømt til å dele saksomkostningene.

– Hodne er fornøyd – og føler at den kollektive mobbingen av henne som person nå må få en stopp, sier Ellefsen Eide.

– En viktig seier

Løgnaslaget representeres av advokat Brynjar Meling.

– Kjennelsen er en viktig seier for ytringsfriheten og en viktig seier for humorister. Løgnaslaget har valgt å møte angrepet fra Hodne med humor uten at det betyr at de ikke har tatt angrepet på alvor, sier Meling til RA.

LES OGSÅ: Løgnaslaget i retten

Mer fra Dagsavisen