Politiadvokat Christine Kleppa, her ved en tidligere anledning. Foto: Øyvind Ellingsen

Politiet nekter kvinne i 20-årene å oppholde seg i sentrum om natten

Stavanger tingrett har gitt Sør-Vest politidistrikt medhold i begjæring om at en kvinne i 20-årene ikke får lov til å oppholde seg i Stavanger sentrum på nattestid.

Forbudet gjelder hver dag i seks måneder i tidsrommet 21-06, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. 

– Årsaken er at politiet har brukt uforholdsmessig mye tid på kvinnens ordensforstyrrelser i sentrum. Vi har også fått tilbakemeldinger fra utelivsbransjen, som mener kvinnens oppførsel er et gjentakende problem som går på bekostning av vaktholdet av øvrige gjester, sier politiadvokat Christine Kleppa i Sør-Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Et oppholdsforbud er et straffeproesssuelt tiltak (straffeprosessloven § 222a) som kan ilegges for å verne en eller flere personer i et avgrenset område. 

Kvinnen er registrert med 20 uoppgjorte straffesaker, hvorav 19 relaterer seg til vold og ordensforstyrrelser i sentrum i beruset tilstand.

Formålet med besøksforbudet er å beskytte utelivets gjester, dørvakter og andre aktører som tar del i utelivet på kveldstid. Dersom kvinnen påtreffes i sentrum i tidsrommet 21-06, skal hun pågripes og settes i arrest, opplyser politiet.

På kvelds- og nattestid i helgene bruker politiet rundt 90 prosent av sin kapasitet i Stavanger sentrum. 

– Vi vet at oppholdsforbud i sentrum tidligere er prøvd i Oslo, men jeg er ikke kjent med at fremgangsmåten har vært brukt hos oss. Ordensforstyrrelser og ikke minst voldshandlinger knyttet til utelivet i Stavanger sentrum, er en stor utfordring som krever store ressurser av politiet og utelivsbransjen. Vi er derfor tilfreds med at tingretten har gitt oss medhold i denne saken, og vi kommer til å benytte oss av fremgangsmåten i andre saker i fremtiden, sier Kleppa.

Kjennelsen kan bli anket til lagmannsretten, men det er ikke kjent om kvinnen har benyttet seg av ankeadgangen.