Kåre Reiten er skeptisk til å innføre en piggdekkavgift. Han mener piggfrikampanjen til kommunen allerede har fått opp andelen som kjører piggfritt betydelig. – Jeg håper vi slipper å pålegge folk enda flere avgifter, sier Kåre Reiten til RA. Foto: Roy Storvik

– Piggdekkavgift er ikke veien å gå

Levekårspolitiker og lege Kåre Reiten (H) mener piggdekkavgift ikke er veien å gå for å bedre luftkvaliteten. – Oppnår vi egentlig noe ved å pålegge folk en slik avgift, spør Reiten.

Høyre-politikeren er leder av kommunalstyret for levekår som nylig bestilte en utredning av piggdekkavgiften. I kveld skal saken om nye målestasjoner opp i bystyret. Reiten tror det blir steile fronter, og i større grad en diskusjon om piggdekkavgift enn en debatt om målestasjoner.

– Stavanger, i likhet med nesten alle andre byer i Norge, har for høye verdier for luftforurensing enkelte dager. Det skjer når det er kaldt og vindstille, på dager som i dag, sier Reiten når RA møter ham til en prat om luftkvaliteten fredag.

Krav fra direktoratet

Nettopp på grunn av de dårlige målingene, som gjerne kommer på kalde og klare vinterdager, har Miljødirektoratet sendt et brev til Stavanger kommune, hvor de ber om en plan for å få ned luftforurensingen. Kommunen har fått frist til 1. mai med å levere tiltaksutredningen.

LES OGSÅ: – Helt urimelig å innføre piggdekkavgift

– Dette er en politisk betent sak, og jeg skal ikke prøve å bagatellisere kravene fra direktoratet. Men å si at vi har et stort luftkvalitetsproblem i Stavanger, blir å trekke det litt langt, sier Reiten som til daglig jobber som lege.

– Jeg har tatt opp saken både med pasienter og med helsepersonell, og folk kjenner rett og slett ikke til problemstillingen. Vi snakker kun om noen få områder, spesielt Kannik, hvor luftkvaliteten på enkelte dager kan være dårlig, sier Reiten.

Han er skeptisk til å innføre en piggdekkavgift.

– Vi har en piggfrikampanje i kommunen som har vært vellykket. Piggfriandelen har økt til 83–84 prosent, og det er et rimelig nivå, mener han.

– Kjører med pigg uansett

Reiten tror ikke en piggdekkavgift vil få for eksempel hyttefolket til å legge om til piggfritt.

LES OGSÅ: Stavanger kommune fikk grønt lys til å utrede piggdekkavgift

– Det vil være en del som uansett vil kjøre med piggdekk. Jeg er nok en av dem, sier Reiten som har hytte på Geilo.

– Hvis ikke piggdekkavgift, hvordan skal kommunen bedre luftkvaliteten?

– For det første vil situasjonen bedres betydelig med Ryfast, for det andre bør vi se på subsidiering av moderne, rene vedovner. Det tredje punktet er den luftforurensingen som kommer fra cruiseskipene. Med landstrøm kan denne reduseres betraktelig, sier Reiten.

– Spørsmålet er om vi skal pålegge Stavangers befolkning en piggdekkavgift på 1500 kroner i en tid hvor mange har det tøft nok som det er. Det smaker ikke helt godt, avslutter levekårslederen. 

– Lite er mer effektivt

Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen er av en helt annen oppfatning.

LES OGSÅ: Debatt: Venstre vil ha bedre byluft

– Lite er mer effektivt enn en piggdekkavgift for å redusere svevestøvet. Med en reell avgift får vi raskt ned andelen som kjører med piggdekk, mener Thorbjørnsen. Han er glad for kravet fra Miljødirektoratet.

– Det er sjelden jeg er begeistret for myndighetskrav, men nå er det høyst nødvendig for å ta det siste løftet. Å bedre luftkvaliteten i Stavanger har tatt altfor lang tid, mener Thorbjørnsen. 

– Generelt er luftkvaliteten tilfredsstillende

Helsesjef Corinna Vossius kan ennå ikke si noe om innholdet i utredningen som kommunen nå må levere til Miljødirektoratet.

LES OGSÅ: Piggene ute mot ny avgift

– Jeg har to rådgivere som arbeider med saken, men vet ikke helt hvor den står foreløpig. Derfor kan jeg ikke si hvilke konkrete tiltak vi vil foreslå i utredningen, sier Vossius.

Da RA snakket med henne fredag, var verdiene for luftforurensing høyere enn normalt, men kun i sterkt trafikkerte områder.

– På en dag som denne går verdiene opp. Sånn er det alltid når det er fint og klart vær. Men generelt er luftkvaliteten tilfredsstillende, sier Vossius.

Hun legger til at målestasjonene i kommunen gjerne ikke er helt representative.

– Du må ikke langt vekk fra målestasjonen i Kannik før luftkvaliteten går opp, sier hun.

LES OGSÅ: – Må ha planer for datokjøring nå

Piggdekkavgift er selvsagt ett av tiltakene som kan være aktuelle for Stavanger kommune.

– Det er flere ting man kan gjøre for å bedre luftkvaliteten; redusere bruken av piggdekk, oppfordre til renere vedfyring og stimulere til økt bruk av kollektivtransport. Vi kan selvsagt også oppmuntre innbyggerne til å gå eller sykle i stedet for å ta bilen, sier helsesjefen.

Bakgrunnen for kravet fra Miljødirektoratet er at Stavanger kommune har hatt brudd på grenseverdiene og nivåer over øvre vurderingsterskel i mer enn tre av de fem siste årene.

LES OGSÅ: Thorbjørnsen og Moi Nilsen i luft-ordkrig