SKATTEKRAV: Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO presenterer en undersøkelse om formuesskatt på arbeidende kapital som hun mener gir argumenter for å fjerne skatten. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Nytt skatteangrep på Ap

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har bedt Norstat gjennomføre en undersøkelse blant 200 norske bedriftseiere som i dag betaler formuesskatt.

Tilbakemeldingen er klar: 9 av 10 vil fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital – altså utstyr og maskiner. 8 av 10 svarer ja på spørsmål om de mener at det vil skapes flere arbeidsplasser de kommende årene dersom skatten fjernes.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier seg enig. Hun understreker imidlertid at NHO også er opptatt av omfordeling, og mener fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital bør kompenseres med økt skatt på andre områder.

– Jeg skjønner at vi ikke kan si dette uten å komme med forslag, sier Skogen Lund, og fortsetter:

– Økt skatt på forbruk, på miljøforurensning, eller på eiendom mener vi er mindre skadelige skattetyper enn skatt på arbeidende kapital.

NHO-sjefens forslag ligge tett opptil et forslag fra daværende næringsminister, nå Ap-nestleder Trond Giske, som i 2011 foreslo å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.

LES OGSÅ: Må Henrik (23) betale for oljefesten?

Fått viljen sin

Nå sier Giske til Dagsavisen at det han mente var problematisk med formuesskatten for seks år siden, forsvant etter fjorårets skattereform.

– Mitt anliggende i 2011 var at formuesskatten kunne slå galt ut siden ulike investeringer hadde ulik beskatning. Det som var håpløst da, var at næringseiendommer var lavere beskattet enn eiendeler. I skatteforliket i fjor ble dette rettet opp. Vi har fått en jevnere beskatning og vi slipper skattemotiverte vridninger i investeringene, sier Ap-nestlederen.

Giske påpekte også i 2011 behovet for lavere bedriftsbeskatning, og viser til at det skjer nå som følge av skattereformen – selskapsskatten er vedtatt senket fra 28 til 23 prosent.

– Formuesbeskatningen består, men med likere verdifastsettelse av ulike formuesobjekt. Jeg har fått det som jeg ville i 2011, sier Ap-nestlederen.

KRONIKK: «En hotelleier kan ikke selge en halv etasje for å betale formuesskatt»

– Ikke lenger et problem

Skogen Lund er klar på at formuesskatten på arbeidende kapital må bort fordi det er en dårlig skatteform.

– Det er fordi du må betale den uavhengig om du tjener penger eller ei, og det øker risikoen for bedriftene. Det andre er at den er urettferdig i konkurranse mot utenlandske eiere som ikke betaler den. Det tredje er gründerargumentet, sier hun, med henvisning til utfordringene for nystartede bedrifter.

Giske svarer nå et kontant «nei» på spørsmål om han ser problemer med formuesskatten i dag.

– Spørsmålet er om det er skadelig å beskatte formue. Det er økonomene nesten enstemmige om at det ikke er. Jeg mener det er feil at den reduserer ønsket om å investere.

Giske avviser også påstanden om at den forskjellsbehandler norske og utenlandske bedriftseiere. Han mener at norske investorer uansett jobber for en høyest mulig avkastning på sine investeringer, og at de gjør dette uavhengig av utenlandske eiere som skattlegges i sine hjemland.

LES OGSÅ: Høyre vil utvinne mer av gamle felt

Angriper Støre

NHO-lederen mener i tillegg at undersøkelsen motbeviser et ofte gjentatt poeng fra Ap-leder Jonas Gahr Støre – nemlig at norske bedriftseiere ikke er spesielt opptatt av formuesskatten. På gårsdagens pressekonferanse viste hun til nettopp dette, og ba, med bakgrunn i den ferske undersøkelsen, Støre slutte å påstå at norske bedriftseiere ikke bryr seg om formuesskatt.

– Det har jeg sagt til ham mange ganger. Altså, det finnes bedrifter som av ulike årsaker ikke betaler formuesskatt, og dermed trenger de ikke forholde seg til den. Men for dem det angår, er dette veldig viktig.

– Jeg tror ikke på at det ikke er viktig for bedriftene. Enten så hører han ikke, eller så hører han selektivt, eller så vil de ikke snakke med ham om det fordi de vet hva han mener. Jeg har ikke vært med ham på bedriftsbesøk, så jeg vet ikke. Men det stemmer hvert fall ikke, sier Skogen Lund.

– Må få dele budskap

Støre var ikke tilgjengelig for kommentar i går, men Dagsavisen får svar fra finanspolitiker Truls Wickholm. Han mener Ap-lederen må få lov til å videreformidle budskap han mottar på bedriftsbesøk.

– Det er en erfaring han har fra besøk rundt i landet. For meg er det sannsynlig at begge deler er sant, sier han.

LES OGSÅ: – Gahr Støres skatteplan er hull-i-hodet-politikk