Vil sende koronasyke hjem fra SUS

12 personer var fredag innlagt på SUS med koronasmitte.

Ifølge Jon Sundal, smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) var det i går 12 personer som var innlagt på sykehuset med koronasmitte.

– To av disse ligger på intensinavdeling. Den ene av disse får behandling i respirator, sier  Sundal.

Fire til fem av dem som nå er innlagt vil bli sendt hjem i løpet av dette døgnet eller neste døgn.

Ifølge Sundal har det vært en liten reduksjon når det gjelder medarbeidere som er i karantene, og antallet var i går 603.

LES OGSÅ: – Akkurat nå er det mye tryggere i Kina enn Norge

– Vi fortsetter arbeidet med å legge om driften og tilpasse sykehuset til den situasjonen vi er i. Det er en krevende situasjon og folk strekker seg langt for å få det til å fungere, sier Sundal.

Sykehuset rokerer nå på poster for å få kapasitet til pasientene som kommer inn. Dette innebærer blant annet at kreftavdelingen flyttes til en annen sengepost inne i sykehusbygningen, slik at den avdelingen kan brukes som en avklaringspost for covid-9-pasienter.

– Det er krevende for pasienter å bli flyttet på og ikke få besøk av sin kjære, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

I tillegg har SUS allerede delt akuttmottaket i to løp. Det bygges brakker utenfor akuttmottaket nå. De brakkene vil være et for-akuttmottak for pasienter med luftveissmitte, slik at sykehuset er rustet til å avklare pasientene raskere i enda større grad.

LES OGSÅ: Etablerer koronasykehjem