Politikk

SV-Eirik uaktuell som ordfører, han vil ha Ap-Kari

Stavanger SV og førstekandidat Eirik Faret Sakariassen stryker alle ambisjoner om posisjonen som ordfører etter valget. Sakariassen peker på Kari Nessa Nordtun også som den SV foretrekker.

Det er som kjent tradisjon for at de fleste partier av noenlunde størrelse stiller med egne ordførerkandidater i forkant av valgene, og Sakariassen var ordførerkandidat både foran 2015- og 2019-valget.

– Jeg er ikke ordførerkandidat nå. Jeg har løftet opp at jeg mener SV skal peke på Kari Nessa Nordtun som den foretrukne ordførerkandidaten. Det var det full oppslutning om blant de andre kumulerte SV-kandidatene og andre i partiet, sier Sakariassen til RA.

– Viktig å avklare

Han har merket at hans eget ordførerkandidatur har blitt tema i debatter før tidligere valg, og mener det er ryddig å avklare spørsmålet allerede nå.

– Det er viktig å avklare overfor velgerne hvilken ordfører SV går for. Vi går til valget som ulike partier, men også som et lag. Min jobb er å få mest mulig gjennomslag for rødgrønn politikk, sier Sakariassen.

Han regner med at det blir relativt uproblematisk å få tradisjonelle SV-velgere til støtte opp om en sosialdemokrat og ikke en sosialist som ordførerkandidat.

– Jeg oppfatter det slik at Kari har bred oppslutning også blant SVs velgere. Jeg regner også med at for våre velgere er det viktigste at vi får gjennomslag for politikken vår, ikke hvilke posisjoner de ulike politikerne får, sier SVs gruppeleder og førstekandidat.

– Samlende leder

Han mener Nessa Nordtun har gjort en svært god jobb i en krevende tid.

– Det samlende lederskapet hun viste gjennom pandemien imponerte meg. Hun er samlende og tar hensyn til alle partiene i forhandlinger, og nyter stor tillit. Hun er alltid godt forberedt, er positiv og tydelig. Det er viktige lederegenskaper å ha. For meg var det å gå for Kari som ordfører en helt logisk beslutning, sier Sakariassen.

Han framhever kontakten og det praktiske arbeidet dem imellom.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid, og jeg tror at folk i byen ser det samme som meg, at hun er en kjempegod kandidat, at hun er en kapasitet og er hele byens ordfører. Vi hadde et godt og tillitsfullt samarbeid også før 2019-valget, og etter valget og med henne som ordfører har vi sett at vi har fått veldig god gjennomslag for viktige saker for SV, sier Sakariassen.

Styrket skole

Sakariassen, som også leder utvalg for utdanning og oppvekst, trekker fram styrking av rammene til skole og barnehage, gratis SFO og gratis skolemat.

– Dette ble fra høyresiden kalt luftslott da vi lanserte sakene før 2019-valget, sier han.

De siste målingene har vist borgerlig flertall i Stavanger, og Folkets Parti, samarbeidsparti og tungen på vektskålen i maktskiftet i 2019, ser ut til å være på vei ut av kommunestyret. Sakariassen har uansett tro på at de rødgrønne kan få fornyet tillit.

– Det kommer ikke gratis, men det er lenge til valg, mye kan skje, og vi vil få en valgkamp med veldig tydelige alternativer, valg mellom universelle eller behovsprøvde ordninger, mellom fellesskap og privatisering, og valg mellom en mer offensiv miljøpolitikk eller flere cruiseskip. Vi har en fair sjanse, men det blir ikke lett, sier Sakariassen.

– Veldig glad

Stavangers Arbeiderpartis ordførerkandidat er naturlig nok svært glad for SVs avklaring.

– Dette er jeg veldig glad for, det er en stor tillitserklæring fra en viktig samarbeidspartner for Arbeiderpartiet, og for meg personlig som ordfører, sier Kari Nessa Nordtun.

Hun tror signalet fra SV gir et godt utgangspunkt for valgkampen.

– SVs valg bygger opp under en tydelig oppfatning om at vi styrer Stavanger godt. Godt samarbeid styrker mulighet for kontinuitet i byen. Vi har bare styrt i litt over tre år; to av dem har vært koronaår, det har vært spesielt, men vi har uansett fått gjennomført mye av vår politikk, sier ordføreren.

Hun peker på at det tross samarbeidet er ulike linjer i mange spørsmål også flertallspartiene mellom.

Har stått samlet

– Forhandlingene har vært tøffe, men vi ble enige om en Stavanger-plattform, og vi har samlet, alle seks partier i flertallet, levert fire budsjetter. Får vi ny tillit, vil vi fortsette arbeidet med å gjøre Stavanger til en enda bedre by i bo i, bedre å vokse opp i og bedre å bli gammel i, sier Nessa Nordtun.

Hun trekker også fram samarbeid, gjensidig respekt, åpenhet og tillit mellom henne og Sakariassen, og ser tross borgerlig flertall i de siste målingene en mulighet til et fortsatt rødgrønt styre i Stavanger.

– Det er åpent. I denne perioden har vi hatt gode målinger i Stavanger, men dårlige målinger på nasjonalt plan. Vi må jobbe steinhardt for å få ny tillit. Først og fremst er det vi selv i Stavanger som må gjøre jobben, men det er ikke til å stikke under stol at veldig dårlige målinger nasjonalt også vi slå ut lokalt, om det blir store avvik, det vil vise seg senere. Det kan bli krevende, og vi er helt avhengig av bedre resultater også nasjonalt, sier Nessa Nordtun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen