Stavanger

Rekkehusprosjekt kan bli stoppet: – Alternativet er blokk

En rundt 200 kvadratmeter stor gressplen kan stoppe bygging av 16 boliger, hovedsakelig rekkehus, i Dronningåsen. Naboer må ta stilling til om gressparsellen skal selges. Utbyggerne lanserer blokk og midlertidige boliger for vanskeligstilte som alternativer.

Eierne av to store tomter på den nedlagte gården i Dronningåsen på Gausel har gjennom byggefirmaet Skjæveland & co. fått godkjent første gangs behandling for et byggeprosjekt. En låve og et våningshus skal rehabiliteres og bygges om til mindre leiligheter, og det er planlagt rekkehus i forkant av sameiet Gauselbakken Panorama 2, som består av rekkehus og en lavblokk med adresse i veien som også heter Dronningåsen.

Kjøp av tomten med pressplenen, som ligger mellom veien og steingjerdet til gården, er en forutsetning for veiløsning i de til nå godkjente utbyggingsplanene. Styreleder Robin Anthony Landrock i sameiet opplyser til RA at de 38 andelseierne skal ta stilling til et eventuelt salg i et ekstraordinært årsmøte og etter en elektronisk avstemning i disse dager, i perioden 18.–21. januar.

– Vi har hatt en diskusjon etter at utbyggerne tilbød seg å kjøpe en liten parsell til plen som de trenger som vei. Det er ulike meninger om salg innad i sameiet, sier Landrock til RA.

Salg eller ikke salg

Tore Andreas Haaland arbeider på vegne av slektningene som eier tomten med å få utbyggingen på plass.

– Vi snakket med sameiet i en tidlig fase, og de hørtes positive ut til å selge til oss. Nå virker det som de ikke ønsker å selge likevel, sier Haaland til RA.

Han peker på at kommunen og Stavanger-politikerne er positive til planene, som innebærer rehabilitering av en låve og et våningshus som er regnet som bevaringsverdige.

– Planene med rekkehus forutsetter at vi får kjøpe parsellen til sameiet. Da får vi et prosjekt som tar vare på noe av særpreget, miljøet og historien her, med siktlinjer tilpasset annen bebyggelse, sier Haaland.

– Blokk et alternativ

Tore Andreas Haaland foran det nå ubebodde våningshuset på gården i Dronningåsen.

Han har gitt sameiet melding om at det kan være aktuelt å endre planer ved et eventuelt nei til salg.

– Alternativet for oss er ta bort tre rekkehus i prosjektet og heller bygge en blokk. Det klarer vi å få til på vår egen tomt, og det må en viss utnyttelsesgrad til for å få god nok økonomi i prosjektet. Håpet er fremdeles at sameiet vil selge, det hadde vært det kjekkeste. Da får vi et prosjekt de fleste vil kunne trives med, i stedet for en ny koloss, som blokken i sameiet, sier Haaland.

Våningshuset (i bakgrunnen) skal restaureres, i tillegg er det planlagt rekkehus.

Høyere utnyttelse

Han peker på at fylkeskommunens regionplanavdeling har understreket at prosjektet slik det nå er godkjent i første gangs behandling har lavere utnyttelsesgrad enn det er ønskelig for en utbygging såpass nær den kommende Bussveien.

– Hvis planene må endres, risikerer vi at prosjektet blir forskjøvet med i verste fall to år. Da har jeg kommet opp med en idé om sette opp midlertidige boliger for flyktninger eller vanskeligstilte i en periode, mens det gjøres klart for utbygging senere, sier Haaland.

Han har vært i kontakt med ulike firma om modulbygg, og ser for seg at det kan være aktuelt med utleie både til private og til Stavanger kommune.

– Flyktningkrisen gjør at det er et stort behov for leilighet på rundt 50 kvadratmeter. Nabolaget her oppe er robust, og det burde gå greit å få flyktninger integrert her. Kommunen sliter også med bosetting for de som har utfordringer med rus og psykiatri, sier Haaland.

Låven på tomten i Dronningåsen skal etter planen rehabiliteres.

– Må bygges ut

– Ser du at dette kan oppfattes som et ris bak speilet overfor sameiet, et press om å si ja til salg av parsellen og i etterkant bygging av rekkehus, alternativt kommer det blokk og midlertidige boliger for vanskeligstilte?

– Jeg ser at det kan oppfattes slik, men vi er nødt til å planlegge for en utbygging, en utvikling av området man uansett ikke kan stoppe. Realiteten er at eierne verken har kapasitet til å holde dette store området i stand eller økonomi til å la det ligge uten å få inntekter på det.

– Som gruppeleder i Sandnes Frp er du en svært sentral politiker. Du ser ikke noen betenkeligheter med å gå aktivt inn i en sak som verserer og vil versere i det politiske systemet i nabokommunen?

– Nei. Dette er ikke noe jeg gjør som politiker, dette er noe jeg har vært med på fra dag én for å hjelpe slektninger. Gården har tilhørt slekten til kona i alle tider. Jeg bruker ikke politisk vennskap og kjennskap for å få til dette, sier Haaland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Utbyggingsområdet i Dronningåsen, med sameiet Gauselbakken Panorama 2 på høyre side. Skjermdump.

Nyeste fra Dagsavisen.no: