Politikk

Mindretallet satser på skole, barnehage og eldreomsorg

Hovedpunkter i mindretallspartienes budsjettforslag: 30 millioner mer årlig i rammetilskudd til både skolene og barnehagene. 120 millioner til sykehjemmene over fire år, og gradvis fjerning av eiendomsskatten.

Høyre, Venstre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet har også i år samlet seg i et alternativ til kommunedirektørens handlings- og økonomiplan for de neste fire årene. Partiene vil øke rammene i Stavanger-skolene med 30 millioner kroner.

– Skolene melder om røde tall. Vi styrker skolesektoren med 30 millioner kroner, og vil gi rektorene og de ulike skolene frihet og tillit til å fordele, om de vil ha flere miljøterapeuter, lærere eller annet, det er skolene som kjenner behovene på kroppen, sier Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal.

Styrker PPT

Partiene setter også penger til flere skolepsykologer og styrking av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

– Da kan barn få hjelp til tidlig innsats når vi ser behovet, sier Hegdal.

Barnehagesektoren styrkes også med 30 millioner kroner årlig, med tyngde på levekårsutsatte bydeler, også med rammetilskudd med fordeling av virksomhetsledere og barnehager. Dessuten vil partiene gi tilskudd til lærlinger også for private barnehager til en pris av 1,5 millioner kroner.

Fjerner eiendomsskatt

Mindretallet fjerner eiendomsskatten for boliger gradvis til null i fireårsperioden.

– Dette er jeg spesielt fornøyd med, fastslo Frp-gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen, mens også Karl W. Sandvig (Pp) og Henrik Halleland sto i kø for å hylle skattekutten.

– Privatøkonomien er mer og mer presset for Stavangers innbyggere, mens kommunen og staten klarer seg godt, sier Hegdal.

Partiene styrker også rammene til sykehjem med 130 millioner kroner over fire år.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan styrke grunnbemanningen i sykehjemmene, sier Sandvig.

– Vi gir sykehjemmene fleksibilitet til å bruke sin kompetanse til å vurdere om de skal bruke pengene til husassistenter, flere sykepleiere, vaktmestertjenester eller andre tiltak. Det er sykehjemmene som vurderer dette best, supplerer Hegdal overfor RA.

Støtte til livsopphold

Kommunedirektøren har allerede lagt inn 400 millioner kroner til kjøp av kommunale boliger over en fireårsperiode. Mindretallet vil legge inn 100 millioner kroner ekstra, og ha fleksibilitet til kjøp av flere boliger tidlig i budsjettperioden.

Flertallet vil også sette av 50 millioner kroner til en behovsprøvd støtteordning til de som trenger penger til livsopphold, og gjøre SFO-støtten behovsprøvd som erstatning for dagens gratisår for 1.-klassinger.

Mindretallet vil flytte hele 100 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond for å styrke klima- og miljøfondet.

– Klimakrisen er reell, og det er den største trusselen vi møter. Klimaarbeidet fra dagens flertallspartier går framover, men det går veldig tregt, og det trengs mye mer penger for å kunne nå Stavangers eget mål om 80 prosent reduksjon av utslippene til 2030, sier Venstres gruppeleder Mette Vabø til RA.

Miljøsatsing

Mindretallet setter også av penger til en kommunal ENØK-rådgiver for å gi bistand til de som vil søke om penger fra ENOVA, og vil bruke penger på en støtteordning for bønder som ønsker å bidra med utslippskutt eller økt karbonopptak, utrede skinnegående bane til Ullandhaug og gjeninnføre pant på gamle vedovner med mulighet å bytte til varmepumpe.

Det er også satt av 12 millioner kroner over fire år til naturrestaurering.

– Totalt sett mener jeg å påstå at dette blir et historisk godt budsjett på klima og miljø fra mindretallspartiene, sier Vabø.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: