Politikk

Nå er det avgjort: Slik blir nye Kvernevik skole

Nye Kvernevik skole blir på tre etasjer, blir utformet som en sirkel og får flerbrukshall i samme bygning. Det er klart etter avgjørelsen i formannskapet. Prisen er til nå kalkulert til rundt 650 millioner kroner.

Tomten på nybygget er nordvest for dagens skole, og prosjektet har den fordelen at dagens skolelokaler kan brukes i utbyggingsperioden. Andre alternativer vil føre til at elevene måtte plasseres i andre lokaler mens byggingen pågår.

– En ny merkedag for Kvernevik. Vi bruker godt over en halv milliard kroner, men det mener vi det er verdt. Nå er det bare å bevilge pengene og begynne å bygge, oppsummerte Øyvind Jacobsen (Ap) under formannskapsdebatten torsdag ettermiddag.

Enstemmig

Det var ingen uenighet om valget.

De to alternativene som lå på bordet i forslag til vedtak i formannskapet skilles i utforming, et bygg som en sirkel, alternativ K4 A, eller firkantet, K4 B Begge alternativer betyr bygging av en ny skole i tre etasjer og med en løftet idrettshall i midten. Nybygget er lagt på nordvestsiden av skole- og idrettsområdet.

– Høyre går også for K4 A, det som Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg og utvalg for miljø og utbygging gikk inn for, og det er et bredt politisk flertall bak dette. Med dette alternativet kan vi opprettholde dagens skole mens den nye skolen bygges, vi slipper modulbygg, påpekte Kristen Høyer-Mathiassen (H).

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) sluttet seg til de andre politikerne, glad for at det han kalte «den glemte bydel» ble prioritert.

– Dette er kronen på verket for storsatsingen til flertallspartiene i Kvernevik, først med skolemat og helhetlig skoledag og kanskje det viktigste: Ny skole. Behovet er veldig stort, sa Eirik Faret Sakariassen (SV), stolt over å ha innfridd dette valgløftet.

Ville vente

Administrasjonen ønsket å være åpne for både alternativ A og B i prosessen med regulering og detaljprosjektering framover, og har framhevet at det runde alternativet ser ut til å bli 50 millioner kroner dyrere enn det tradisjonelle firkantede, men politikerne ga klar beskjed: Den runde utformingen skal velges.

– K4 A har bedre design og vindforhold, glir godt inn i terrenget og blir et signalbygg, sa Frode Myrhol (FP).

– Det er viktig å gjøre de store valgene nå, samtykket Rune Askeland (MDG), som også ba administrasjonen se på muligheten for at bygningen blir et miljøvennlig prosjekt, et såkalt pluss-bygg.

– Fortjener det

Dag Mossige pekte på sammenhengen mellom kvalitet på skolebygg og læring.

– Dette handler om sosial utjevning, og er det en plass som fortjener offentlige bygg og at vi tar skolen på alvor, så er det Kvernevik, sa Dag Mossige.

Det nye idretts- og skolesenteret skal inneholde barneskole fra 1.–7. trinn, aktivitetssal, bydelskulturskole med filialbibliotek, en dobbel flerbrukshall og Klubblokaler for Sunde IL.


Forslaget som blant andre Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg gikk inn for

Kostnadene for konseptet K4 med rund utforming er foreløpig kalkulert til 647 millioner kroner, og «framstår som et mykere element og mindre inngripende i sine omgivelser, til tross for det totale ombyggingsvolumet», om det heter i saksdokumentet, mens alternativet med firkantet bygg ville ha kostet 597 millioner kroner, altså et rundt 50 millioner kroner mindre kostbart alternativ.


En rund, fire etasjer høy bygning med både flerbrukshall og skole er den som så langt har fått oppslutning blant bydelspolitikerne.
Nye Kvernevik skole i firkantet utforming.


Samtlige partier i formannskapet sluttet seg til alternativ 4 A, og dermed er valget foretatt.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: