LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener det kunne vært skapt over 27.000 arbeidsplasser ved å bruke penger direkte til det formålet i stedet for å gi skattelette. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud/NTB scanpix

LO-leder: Permitterte risikerer å miste pensjon

Frykter at mange permitterte kan miste retten til tjenestepensjon de har opptjent

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen frykter at mange permitterte kan miste retten til tjenestepensjon de har opptjent. Nå ber han regjeringen komme på banen.

Gabrielsens bekymring er knyttet til arbeidstakere som nå opplever å bli permittert før de har rukket å møte kravet i innskuddspensjonsloven om tolv måneders opptjening.

– Slik reglene er i dag for obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor, må du ha vært medlem av pensjonsordningen i tolv måneder for å få med deg oppsparte pensjonspenger videre, inkludert samlet avkastning, forklarer LO-lederen.

LES OGSÅ: Familievernkontoret åpner igjen

Spesielt unge og kortidsansatte som rammes

I fjor vedtok Stortinget en ny lov der tolvmånederskravet ble fjernet. Men den nye loven har ennå ikke trådt i kraft.

– Det er et hull som gjør at enkelte risikerer å miste retten til pensjon de faktisk har opptjent, sier Gabrielsen til NTB.

Ifølge ham er det spesielt unge nyansatte og korttidsansatte som rammes.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Viktig at vi ikke slapper av

Må fjernes

Gabrielsen ber nå regjeringen om å forsere iverksettelsen av loven, slik at tolvmånederskravet fjernes umiddelbart.

LO ber også regjeringen om å få på plass endringer som sikrer at arbeidstakere som nå er permittert, ikke blir utmeldt av pensjonsordningen de er medlem av. Dette har LO og NHO tatt opp med regjeringen i fellesskap, ifølge Gabrielsen.

– I dag er regelverket slik at mange kan bli utmeldt, advarer han.

LES OGSÅ: Eksamener i grunnskolen og skriftlige VGS-eksamener avlyses