Konkurs

Klinikk i Østervåg er konkurs

Selskapet Anybody + AS har meldt oppbud.

Anybody har holdt til i Østervåg 27 i Stavanger sentrum. Foto: Lasse Hansen

Anybody + AS har drevet hudpleieklinikken Anybody i Østervåg 27 i Stavanger sentrum.

På egen hjemmeside omtaler Anybody seg selv som «Stavangers ledende hudpleieklinkk».

Siste tilgjengelige regnskapstall viser at selskapet hadde driftsinntekter på om lag 4,5 millioner kroner i 2015. Årsresultatet var da 57.000 kroner i minus.

LES OGSÅ: Butikk i Amfi Vågen konkurs

Betalingsvansker

Tirsdag begjærte selskapet seg selv konkurs, ifølge en fersk kjennelse fra Stavanger tingrett.

Oppbudet er besluttet av styret. Konkursbegjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller», heter det i kjennelsen.

Selskapets betalingsvansker er ikke av forbigående art, og begjæringen ble derfor tatt til følge av Stavanger tingrett.

Advokat Edvard Ärstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 16. august.

LES OGSÅ: Klesbutikk har gått konkurs