Nyheter

Unikt forskningsprosjekt for minoritetsungdom: – Vil styrke psykisk helse

Forskere på Universitetet i Stavanger samarbeider med ungdommer med minoritetsbakgrunn, urfolk og flyktninger for å bedre den psykiske helsen til den mangfoldige gruppen.

Fredag ble et nytt forskningsprosjekt, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og ti andre partnere, presentert for første gang på Ydalir hotell på Campus Ullandhaug.

Det nye prosjektet, som har fått navnet «Sammen om bedre psykisk helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk», er en del av InvolveMENT-prosjektet ved UiS – som samarbeider med ungdommer som medforskere.

– Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å styrke psykisk helse blant unge med minoritetsbakgrunn. Det gjelder de som har bakgrunn som urfolk – samene; nasjonale minoriteter – jøder, kvener/norskfinner, romer, romanifolket/tatere, skogfinner; og flyktninger, sier prosjektleder og førsteamanuensis Petter Viksveen, ved SHARE, UiS til RA.

Han forteller at de skal bidra til økt kunnskap om behovene disse unge har når det gjelder digitale tjenester, hvor tilfredse de er med dagens tjenester, og hva som skal til for at de bruker slike tjenester.

– Vi skal særlig ha fokus på ung.no, den offentlige kommunikasjonskanalen for unge som driftes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Deretter skal vi sammen med unge, helsepersonell og Helsedirektoratet utvikle anbefalinger for å tilpasse ung.no slik at den best mulig møter behovene til unge som har bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger. Til slutt skal vi vurdere om de unge er fornøyde med den oppdaterte tjenesten, og om den har en positiv innvirkning på de unges psykiske helse, forklarer han.

Forskjellige ungdommer

Maren McLean Andvik og Lou Krijger er medforskere, og gleder seg til å delta i prosjektet de neste fire årene. Begge har vært en del av InvolveMENT-prosjektet i mange år allerede.

– Det er viktig for meg å være med i prosjektet for å påvirke og bedre tjenestene til ungdom, og hjelpe andre på den måten, sier Andvik til RA.

Hun synes det er spennende å samarbeide med ungdommer på tvers av ulike minoritetsgrupper og bakgrunner.

– Vi har et veldig godt samarbeidsforhold.

Krijger påpeker at ungdommene i prosjektet kommer fra veldig forskjellige kulturer, noe som er viktig fordi mange blant annet bruker forskjellige ord for å beskrive psykisk helse.

– Derfor trenger vi et stort og variert ungdomspanel. Det er også viktig at informasjonen vi får gjennom forskningen blir brukt til å bedre tjenestene, at noen faktisk hører på resultatene, sier hun.

– Unge vet best

Christian Goulignac fra Helsedirektoratet og prosjektleder ved UiS Petter Viksveen.

Christian Goulignac representerte Helsedirektoratet på fredagens presentasjon.

– Mental helse er viktig. Vi må være flinke til å tilpasse informasjon og tjenester til ulike minoritetsgrupper i Norge, som er grunnen til at vi er med i dette prosjektet, sier Goulignac til RA.

Han mener det er viktig at ungdommene er involvert i prosjektet.

– Ungdommene vet best, og kan fortelle hva som er relevant for dem og hvilke type informasjonstjenester de etterspør og vil ha. Når man lager nye digitale tjenester er det brukeren selv som skal være med å bestemme hvordan det skal se ut.

---

Fakta om prosjektet:

 • Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport viser at det mangler kunnskap om behov for likeverdige helsetjenester for kvener/norskfinner, skogfinner og samer. Det finnes også lite informasjon om den psykiske helsen til ungdom med minoritetsbakgrunn. InvolveMENT tar sikte på å endre denne situasjonen ved å aktivt inkludere unge representanter fra nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger i hvert trinn av forskningsprosessen.
 • Prosjektet vil utforske erfaringene og behovene til minoritetsungdommer når det kommer til digitale psykiske helsetjenester. Målet er å tilpasse den digitale plattformen ung.no, slik at den bedre møter behovene til denne mangfoldige gruppen.

InvolveMENT-prosjektet er et samarbeid mellom:

 • Universitetet i Stavanger, SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Avdeling for Kvalitet og Helseteknologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 • UiT Norges arktiske universitet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord
 • Queen Mary University of London
 • Helsedirektoratet
 • Norske Samers Riksforbund – Norgga Sámiid Riikkasearvi
 • Kvenungdommen – Kvääninuoret
 • Finnmarkssykehuset HF, Sámi Klinihkka, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)
 • Helse Stavanger HF, Klinikk psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige
 • Stavanger kommune
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

---
Mer fra Dagsavisen