Nyheter

− Dyster utvikling

Inkassogjeld og konkurstall i Rogaland bekymrer regnskapskonsulent. NHO Rogaland er optimistiske og viser til et svært omstillingsdyktig næringsliv.

− Rogaland har hatt en dyster utvikling når det gjelder inkassogjeld og antall konkurser de siste årene. Tallene viser en økning i antall selskaper som har inkassosaker mot seg, samt en økning i antallet selskaper som går konkurs, sier Geir Grindland, konsulent ved Remake Accountings Kristiansand-kontor, til Rogalands Avis.

Det er tall fra Statistisk sentralbyrå, Gjeldsregisteret og Brønnøysundregistrene som legges til grunn for Grindlands bekymringer.

− Flere faktorer kan være med på å påvirke inkasso- og konkursutviklingen i Rogaland, blant annet en svak økonomi og usikkerhet i næringslivet. Mange selskaper har også hatt problemer med å tilpasse seg endringer i markedet og økt konkurranse, sier Geir Grindland.

Geir Grindland i rådgivningsselskapet Inkassopartner.

− Bør hjelpe selskapene å overleve

Han legger til at økning i inkassogjeld og konkurser kan få en negativ effekt på økonomien i regionen, blant annet ved redusert i sysselsettingen.

− Derfor er det viktig at myndigheter og næringsliv samarbeider for å finne løsninger som kan hjelpe selskapene i Rogaland med å overleve og forbedre sin økonomiske situasjon, sier Geir Grindland.

RA skriver stadig om konkurser på Roganytt. Én av de siste konkursene som er omtalt der, er at restauranten og baren Garcia måtte melde oppbud.

NHO Rogaland: − Optimistisk

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland, som for øvrig ikke er i slekt med Grindland lenger opp i saken, bekrefter at det har vært en liten økning i antallet konkurser fra tredje til fjerde kvartal av 2022, men at dette er noe hun og NHO håper snur.

− Vår siste medlemsundersøkelse viser at næringslivet i Rogaland er mer positive til framtiden enn ellers i landet. Jeg deler den optimismen. Det er alltid trist når bedrifter går konkurs, spesielt for eiere og ansatte. Heldigvis har vi, etter forholdene, hatt relativt få konkurser her i Rogaland de siste årene. 2021 og 2022 hadde færre konkurser enn årene før, sier Tone Grindland til RA.

Det har vært en liten økning i antall konkurser i Rogaland, men tallet er lavt sammenlignet med tidligere år.
Antallet nye foretak som etableres i fylket, er på vei opp.

Hun er imidlertid spent på hvordan utviklingen blir de neste månedene og årene.

− I fjor var det 5846 nye bedrifter og foretak som startet opp i fylket vårt, mens 243 gikk konkurs. Det vil være slik at noen dessverre ikke klarer seg. Derfor er det viktig at vi har politikere her i Rogaland som legger til rette for et mangfoldig næringsliv, og at vi verdsetter gründerne som tør å satse og skape arbeidsplasser, sier regiondirektøren, og legger til:

− Vi har et næringsliv her i regionen som er utrolig dyktige til å omstille seg. Jeg tror derfor det kommer til å gå bra også framover, og at antall konkurser fortsatt vil være relativt lavt her hos oss.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: