Nyheter

Petoro 2. kvartal: 1,3 milliarder til AS Norge hver dag

Petoro har levert en netto kontantstrøm på 234 milliarder kroner per andre kvartal 2022, 48 milliarder mer enn resultatet for hele rekordåret 2021.

Netto kontantstrøm for andre kvartal isolert var på 121 milliarder kroner. Dette betyr at SDØE-porteføljen som Petoro forvalter bidro med 1,3 milliarder til den norske velferdsstaten hver eneste dag i første halvår av 2022.

Det er utrolige summer. I mars skrev RA at Petoro i en periode tjente tre milliarder kroner dagen.

Petoro-direktør Kristin F. Kragseth kaller summen formidabel og forteller at den norske stat aldri har hatt så store inntekter fra petroleumsvirksomheten.

– Rekordresultatet kan først og fremst tilskrives de ekstremt høye prisene på energi som preger verden for øyeblikket. God drift og langsiktig arbeid har sørget for vi kan bidra til sikre og pålitelige energileveranser med lave utslipp, til et marked i Europa som er svært presset, sier Kragseth i en pressemelding.

– I lys av dette er vi også svært fornøyd med at Snøhvitfeltet nå leverer gass igjen, etter nedstengning som følge av brannen på Melkøya i 2020., legger hun til.

Petoro går en svært travel høst i møte som en konsekvens av tiltakspakken Stortinget innførte under pandemien. Et rekordhøyt antall prosjekter på norsk sokkel skal nå jobbes fram til investeringsbeslutning, skriver Petoro i pressemeldingen.

Det ligger enorme framtidige verdier i SDØE-porteføljen, og det forutsetter god styring og kontroll for å ta vare på, og realisere disse verdiene. Rystad Energy gjorde nylig en verdivurdering av SDØE-porteføljen på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Økt med 540 milliarder

– Siden sist vurdering i 2020 har verdiene i SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder, og porteføljen har nå en verdi på 1584 milliarder, sier Kragseth.

– Samtidig er det viktig å ha i mente at i 2020 og 2021 har Petoro levert en samlet kontantstrøm på 245 milliarder fra porteføljen. Store deler av verdiøkningen skyldes høyere priser, men en betydelig andel kommer også som en konsekvens av arbeid for å øke ressursgrunnlaget. Til sammenligning var den samlede markedsverdien på alle statens eierandeler i selskaper (uten SDØE), nylig offentliggjort i statens eierrapport, på 1174 milliarder kroner.

Petoro publiserte tidligere i år sin første bærekraftsrapport der det ble satt et ambisiøst mål om 55 prosent utslippskutt fra SDØE-produksjon innen 2030.

– For å nå dette målet forutsetter det at vår industri opprettholder tempoet i å iverksette utslippsreduserende tiltak, sier Kragseth.

Det ble registrert ti alvorlige hendelser hittil i år sammenlignet mot seks i tilsvarende periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,8 siste 12 måneder, som er en oppgang fra 0,7 ved årsskiftet.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per andre kvartal på 234 milliarder kroner, en økning på 180 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Netto kontantstrøm i kvartalet var på 121 milliarder kroner.

Kraftig prisøkning

Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift. Samlet olje- og gassproduksjon var 1048 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 52 kboed høyere enn for samme periode i fjor.

Gassproduksjonen var på 109 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll og Åsgard, produksjon fra Martin Linge som startet opp i fjor, samt Snøhvit som gjenopptok produksjonen 2. juni etter brannen ved Hammerfest LNG i 2020. Lavere gassuttak på Oseberg og Ormen Lange har delvis motvirket økningen.

Væskeproduksjonen var 364 kboed, en reduksjon på 13 kboed sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt samt revisjonsstans på Grane i 2. kvartal. Produksjon fra Martin Linge samt økt utvinning fra Vigdis har delvis motvirket reduksjonen.