Nyheter

Strengere tiltak på Nord-Jæren

Etter møter med FHI, innfører Nord-Jæren strengere krav til arrangementer.

Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen, har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vedtatt å innføre strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren. Tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april og i første omgang til og med tirsdag 27. april.

Det betyr blant annet fortsatt skjenkestopp, arrangementsforbud, påbud om hjemmekontor og begrensninger for treningssentre, stengning av kinoer og konsertsteder.

Kommunene på Nord-Jæren har fulgt de nasjonale smitteverntiltakene til og med 15. april. Regjeringen letter på de nasjonale tiltakene ved midnatt natt til fredag. Den lokale smittesituasjonen gjør det imidlertid ikke forsvarlig å følge de nasjonale lettelsene allerede nå.

Regjeringen anbefaler kommunene og regionene om å legge seg på ett av tre tiltaksnivåer ved høye smittetall over tid: Tiltaksnivå A, tiltaksnivå B og tiltaksnivå C. Tiltaksnivå A har de strengeste tiltakene, mens tiltaksnivå C har de minst strenge tiltakene.

Siste døgn hadde Stavanger 40 positive prøver, Sandnes 12, Sola 7 og Randaberg kommune 9 registrerte smittetilfeller.

Strengere krav til arrangementer

Kommunene på Nord-Jæren har vært i møter med FHI om smittesituasjonen. Ordførerne går blant annet derfor inn for å innføre tiltaksnivå 5B, men med et strengere krav til arrangementer.

– Vi er bekymret over de vedvarende høye smittetallene i regionen, og mener derfor det er behov for å innføre et høyere tiltaksnivå nå. Situasjonen er alvorlig, og vi må bruke kraftigere verktøy for å beholde kontrollen og redusere smittespredningen i regionen, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

Sammenlignet med dagens nasjonale tiltaksnivå, vil de nye regionale tiltakene spesielt gi følgende innstramminger:

  • Arrangementsforbud, med unntak for begravelser, bisettelser, vielser og dåp.
  • Påbud om munnbind når avstandskravet ikke kan overholdes.
  • Stenging av flere virksomheter som samler mange mennesker, som kino, kulturhus og offentlige anlegg for organisert aktivitet.
  • Kun rehabilitering og individuell trening på treningssentre.

Gjelder fra og med fredag 16. april

– Dessverre må vi fortsatt be innbyggerne om å begrense sosial kontakt mest mulig. Med disse strenge tiltakene håper vi å slå ned smitten slik at vi raskere kan åpne opp igjen, sier de fire ordførerne.

Smitteverntiltakene innføres fra og med midnatt natt til fredag 16. april og gjelder til og med tirsdag 27. april.

Meldeplikt for arrangementer i de fire kommunene gjelder til og med 30. april.