Nyheter

Gravemaskinfirma slått konkurs

###

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Soltvedt Entreprenør AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 174.332 kroner der 137.709 kroner er skyldig moms.

Firmaet har holdt til på Figgjo og har drevet med grunnarbeid utført med gravemaskin.

Soltvedt Entreprenør AS omsatte i 2019 for litt over 1,1 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et resultat før skatt på 196.000 kroner.

Ingen fra firmaet møtte til rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Klesfirma gikk konkurs

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og det legges til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 23. februar.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs