Klesfirma gikk konkurs

Det var firmaet Vikonsept AS som var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Haugesund og har blant annet stått bak klesmerket Memini som har laget klær til barn.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.832.435 kroner. Selskapets aktiva har en anslått verdi på 1.782.587 kroner og består av patenter, varelager, fordringer og bankinnskudd.

LES OGSÅ: Budfirma slått konkurs – klarte å få 973.453 kroner i gjeld uten å vite om det

Firmaet omsatte for 13,8 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 234.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Haugaland tingrett.

Advokat Håkon Johnsen Skimmeland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 18. februar.

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs

LES OGSÅ: Take away-sted gikk konkurs