Nyheter

Pandemiregister: Mange norske covid-19-pasienter er mer slitne måneder etter innleggelse

Mange covid-19 pasienter i Norge er mer slitne flere måneder etter innleggelsen. Intensivpasientene blir også liggende i respirator mye lenger enn normalt.

362 pasienter som har vært innlagt med covid-19 på norske sykehus, har svart på et spørreskjema i etterkant av innleggelsen. Dataene, som er samlet inn av Norsk intensiv- og pandemiregister, er ennå ikke blitt korrigert for kjønn eller alder.

147 tidligere pasienter svarer at de er mer slitne enn de var før sykdommen. 46 svarte at de er mye mer slitne.

– Det er et funn som er viktig å undersøke nærmere. En av våre viktigste oppgaver nå framover er å levere resultater til forskningsmiljøene, sa Eirik Buanes, som er leder for registeret, på et digitalt webinar tirsdag.

LES OGSÅ: Svigerinner på 87 og 77 år saksøkes av kommunen: – Mor synes det er fryktelig (+)

Slående forskjeller i intensiven

Fram til starten av oktober hadde 247 koronapasienter vært innlagt på intensivbehandling, og snittalderen var 62 år. 47 av intensivpasientene døde, noe som er en andel på 19 prosent.

Median respiratortid for covid-pasientene var tolv døgn, altså at halvparten lå i respirator kortere enn tolv døgn, mens halvparten lå lenger enn tolv døgn.

For å sammenligne med intensivpasienter generelt er median respiratortid kun to døgn. Dødeligheten på vanlige intensivpasienter ligger på 10 prosent, mens for covid-19-pasienter er dødeligheten dobbelt så høy – 20 prosent.

– Kontrasten til pasienter med covid-19 på intensiv er slående. De ligger mye lenger på respirator enn vanlig intensivpasienter, og dødeligheten er litt høyere, sier Buanes.

– Det sier noe om at dette er en gruppe pasienter som er syke, dårlige i pusten, og de er det lenge, sier han.

LES OGSÅ: Buss havnet oppå autovernet

Ble utvidet i all hast

Norsk intensivregister har eksistert siden 1998. I mars fikk registeret i oppdrag fra Helsedepartementet å utvide registeret til å også omfatte covid-19-pasienter.

– Det ble gitt korte frister, og vi hadde ikke tingene klare, sier Buanes, som tirsdag presenterte en rekke ulike tall og oversikter som registeret har samlet inn siden mars.

Fram til i forrige uke var totalt 1.127 covid-19-pasienter blitt utskrevet fra norske sykehus siden pandemien startet. De innlagte var i snitt innlagt på sykehus i ti døgn, og snittalderen på pasientene var 59 år. Over halvparten hadde én eller flere risikofaktorer.

Fakta om koronautbruddet i Norge:

81 innlagte pasienter har dødd, noe som er en andel på 7,2 prosent av de innlagte pasientene.

  • * 280 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 52 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.
  • * 18.479 personer har siden februar fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) tirsdag. 1.605.142 personer var fram til tirsdag testet for koronavirus i landet.
  • * Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var mandag 40 år. Det er 9.873 menn som har fått påvist smitte, og 8.606 kvinner.
  • * Smittetallet, eller reproduksjonstallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. 23. september opplyste FHI at dette tallet er beregnet til 1,26.
  • * 51 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det er tre færre enn dagen før.
  • * Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse Midt-Norge 1, Helse nord 3, Helse sør-øst 38 og Helse vest 9.
  • * Tre pasienter fikk på tirsdag behandling i respirator. Antallet er uforandret fra dagen før.
  • * I alt 256 pasienter hadde fram til mandag vært innlagt på intensivenhet.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)