Nyheter

SUS er i gul beredskap

En ansatt tilknyttet intensivavdelingen på Stavanger universitetssjukehus er smittet av koronaviruset. Sykehuset har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing.