Nyheter

Pub gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Bp’en AS som tirsdag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Bp’en AS er selskapet bak Bp’en Pub i Kopervik.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 280.000 kroner og at utestedet ikke har aktiva av noen verdi.

Ifølge kjennelsen fra Haugaland tingrett er det opplyst at virksomheten er innstilt, at fire ansatte er lovlig oppsagt og at fire ansatte ikke er lovlig oppsagt.

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs

Utestedet omsatte i 2018 for nesten 1,8 millioner kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Haugaland tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Maria Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 13. oktober.

LES OGSÅ: Hestefirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Snekkerfirma slått konkurs