Hestefirma gikk konkurs

Like før helgen var det slutt for et firma som har drevet med staller.

Det var firmaet Top Stables AS som fredag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Madla bydel og har drevet med utvikling av stall og stallinnredning.
 
I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 33.708 kroner og at selskapets aktiva er anslått til liten eller ingen verdi.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 28. oktober i år.

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma har gått konkurs