Nyheter

Far slo sønnen da lillebroren ble klort i ansiktet

Slo gutt som ledd i oppdragelsen.

Foto: Tore Bruland

Den 40 år gamle mannen var tiltalt for å ha slått begge sønnene sine i tidsrommet fra juni 2016 til juni 2018. Da 40-åringen møtte i retten erkjente han delvis straffskyld for å ha slått den eldste sønnen som var fem år gammel da volden startet opp. Stavanger tingrett kom til at faren slo gutten ved minst fire anledninger, og at slagene ble gitt med flat hånd som et ledd i oppdragelsen.

Ved bevisvurderingen tok retten utgangspunkt i at 40-åringen erkjente å ha utøvd vold mot sønnen ved to anledninger.

Den ene gangen som følge av at femåringen klorte lillebroren til blods i ansiktet. Den andre gangen ved at de to guttene badet i et basseng på terrassen der sønnen slo lillebroren og sprutet vann på en skjøteledning. Også 40-åringens ektefelle forklarte seg om de samme hendelsene, og hevdet i retten at hun ikke kunne huske andre tilsvarende episoder.

LES OGSÅ: Mor tvang sønnen til å spise chili

«Etter en vurdering av de samlede bevisene i saken er retten ikke i tvil om at tiltalte har utøvd vold mot gutten i noe større utstrekning enn han selv og kona innrømmer», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Retten kom til at ekteparets forklaringer virket preget av at de to har snakket om saken og forsøkt å tilpasse sine forklaringer – og at disse ikke samsvarer med tidligere forklaringer gitt til politiet. Til politiet har han blant annet forklart at han har slått sønnen i forbindelse med at han har stjålet leker fra lillebroren.

LES OGSÅ: Sa til kona at han hadde så mye gjeld at han måtte drepe henne for å komme seg ut av dette

Retten la også vekt på at sønnen i tilrettelagte avhør har forklart seg om mer jevnlig voldsbruk fra farens side, og at gutten forklarte seg uoppfordret om dette og at retten oppfattet ham som oppriktig og nøktern i sine beskrivelser.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for vold mot den eldste sønnen og frifinnes for vold mot den yngste.
I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at saken var blitt svært gammel uten at 40-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 14 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

LES OGSÅ: Advokat dømt – kalte politiet for «tullinger»

LES OGSÅ: Lekesloss med broren – ble tatt av politiet