Nyheter

Rådgivningsfirma gikk konkurs

Hadde en gjeld på 4.281.982 kroner.

Det var firmaet Apptrra Global AS som tirsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Apptrra Global AS har drevet innenfor bransjen annen teknisk konsulentvirksomhet og har holdt til i Stavanger.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 4.281.982 kroner og at selskapets aktiva ikke har noen verdi.

Firmaet omsatte for 99.000 kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på nesten 1,1 millioner kroner.

LES OGSÅ: Gatekjøkken gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og retten kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 6. november.

LES OGSÅ: Bobilforhandler gikk konkurs

LES OGSÅ: HMS-firma gikk konkurs