HMS-firma gikk konkurs

Hadde en gjeld på 500.000 kroner og ikke aktiva av noe slag.

Det var firmaet System og Sikkerhet AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet holdt til på Hinna og har drevet ned konsulenttjenester innen kvalitet, HMS og miljø, og har hatt som mål å forenkle systemer og prosesser mest mulig.

Firmaet har bidratt med hjelp til sertifisering, systembygging, samt vedlikehold og drift av forskjellige typer styringssystemer.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 500.000 kroner og at selskapets aktiva ikke har noen verdi. System og Sikkerhet AS har hatt fire ansatte.

Firmaet omsatte for litt over 4,1 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et resultat på 32.000 kroner før skatt.

LES OGSÅ: Bobilforhandler gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. I tillegg ble det lagt til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 12. oktober.

LES OGSÅ: Klinikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Sykkelbutikk gikk konkurs