Nyheter

Dagligvarebutikk gikk konkurs

Butikken klarte ikke lenger å betjene gjelden.

Illustrasjonsfoto.

Det var Fresco Marked AS som har vært i Jæren tingrett og begjært oppbud.

Fresco Marked AS har holdt til i Langgata 87 i Sandnes og har solgt internasjonale dagligvarer.

Butikken opplyste i retten å ha en gjeld på 1,2 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 120.000 kroner.

Fresco Marked AS omsatte i 2018 for 5,4 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 675.000 kroner.

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn. – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 2. oktober.

LES OGSÅ: Landbruksfirma ble slått konkurs

LES OGSÅ: Byggevarefirma slått konkurs