Nyheter

Bilverksted gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet M.A Invest AS som fredag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

M.A Invest AS har drevet med reparasjon og biler i Tanke Svilands gate i Stavanger.

Firmaet omsatte i 2018 for litt over 1,2 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 267.000 kroner.

LES OGSÅ: Treningsfirma gikk konkurs

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. august.

LES OGSÅ: Bilforhandler gikk konkurs

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs