Rørleggerfirma gikk konkurs

I 2018 hadde rørleggerfirmaet en omsetning på 10,8 millioner kroner. Nå er firmaet konkurs.

Det var firmaet Conteco AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Conteco AS har holdt til i Luramyrveien på Sandnes og har drevet med ventilasjon, VVS, kjøling/varme og automatikk.

Firmaet ble etablert i 2014 og har hatt som formål å levere varer og tjenester innen ventilasjon, klima, service, drift og vedlikehold og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.000.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på omkring 50.000 kroner.

Conteco AS omsatte i 2018 for 10,8 millioner kroner og fikk samme år et resultat før skatt på 834.000 kroner.

LES OGSÅ: Bilforhandler gikk konkurs

Driften i firmaet var igangværende fram til oppbudet.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede. Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 26. august i år. 

LES OGSÅ: Gikk konkurs med en gjeld på 1993 kroner og 76 øre

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs