Nyheter

Leverandør til byggebransjen gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Stonedesign AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Bjødnabeen på Forus og har vært en leverandør av benkeplater, flis og fasadeplater i stein.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 975.368 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på null kroner.

Stonedesign AS omsatte i 2018 for litt over 1,8 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 389.000 kroner.

LES OGSÅ: Gikk konkurs med en gjeld på 1993 kroner og 76 øre

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg ble det lagt til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 14. september.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs