Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Haugesund kemnerkontor som begjærte at firmaet Techo AS ble slått konkurs. 

Bakgrunnen for det var et krav på 76.439 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift med mer.

Byggefirmaet har holdt til i Haugesund og retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Reisebyrå gikk konkurs

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede. 

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. august.

LES OGSÅ: Betongfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Nattklubb gikk konkurs