Nyheter

Kan hjemmeskole hjelpe mot fravær?

UiS og NTNU skal samarbeide for å finne ut mer om hvilken effekt hjemmeskole kan ha for dem som sliter med fravær.

Flere rektorer melder at elever som sliter har mindre fravær når de under koronakrisen har hjemmeskole. Samtidig har noen elever det ekstra vanskelig i denne situasjonen. Nå skal forskere ved Universitetet i Stavanger og NTNU finne ut mer om dette.

– Vi ønsker å gjennomføre en slik studie da vi har en unik mulighet til å få kunnskap om læreres erfaringer med hjemmeskole for elever med fraværsproblematikk. Vi ønsker å vite hvordan lærere opplever elevenes respons på hjemmeskole generelt, men særlig for elever med problematisk skolefravær, sier førsteamanuensis Trude Havik ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS) til RA.

Hun mener det er nyttig å få mer innsyn i hvordan hjemmeskole oppleves, både det som fungerer bra og mindre bra, for elever som strever med å gå på skolen.

– Senere kan vi undersøke om det er noe av dette som kan inngå som en del av en større tiltakspakke for elever med fraværsproblematikk, som et ledd i å få de tilbake til skolen, forklarer Havik.

LES OGSÅ: UiS vil forske på korona: – Kan gjøre oss bedre forberedt

Både fordeler og ulemper

Havik påpeker at det er for tidlig å si noe om effekten av hjemmeskole for elevene.

– Men vi hører om de som jobber mer enn noen gang, og som nå endelig kan jobbe under de samme vilkårene som alle andre elever, men vi hører også om de det ikke går så godt med og som ikke klarer å være påkobla med hjemmeskole, sier Havik.

Hun påpeker at fordelen med hjemmeskole er at elevene nå kan jobbe på lik linje med alle de andre, da de ikke får noe som er spesielt for de, fordi alle har hjemmeskole.

– Elever med skolevegringsproblematikk er oftest interessert og liker skolearbeidet, og derfor kan hjemmeskole passe godt for de. Og for dem som opplever skolen som et utrygt sted, slipper nå å kjenne på dette stresset, og de kan jobbe med skolearbeidet i rolige og trygge omgivelser hjemme.

Havik understreker at for noen elever som er umotivert og som synes skolearbeid er krevende eller kjedelig, så kan det være vanskelig å jobbe på denne måten.

– Dersom de heller ikke har foreldre som backer de opp, så kan de bli frakoblet skolearbeidet. Dette tar lærere hensyn til, og de varierer nok sin undervisning med tanke på dette. Men dette må vi vite mer om, derfor gjennomfører vi en slik studie, sier Havik.

Hun mener overgangen til skolebenken kan oppleves ulik for elevene.

– Elever som opplever hjemmeskole som noe positivt, kan bli påkobla skolen igjen nå. Men for dem som faller fra, vil terskelen bli høyere. Også de som opplever at skolen er et utrygt sted, og som nå er hjemme der det er trygt og godt, kan terskelen bli høyere, sier Havik.

Hun mener det er viktig å ta høyde for dette når det nå planlegges å gjenåpne skolene.

Nyeste fra Dagsavisen.no: