Nyheter

Tjensvoll torg skal bli grønnere

Tjensvoll torg skal bli grønnere. Det er klart etter at politikerne i går staket ut kursen for opprustningen av torget.

Ingebjørg S. Folgerø (H), Jan Erik Søndeland (V), Torgeir Esig Sørensen, Linda S. Krüger (Ap), Rune Askeland (MDG), urban designer Christian Endresen, Birger Wikre Hetland (Sp), Grete Kvalhiem (Frp og landskapsarkitekt Angjerd Sunnanå (med ryggen til) og Håkon Fossmark (MDG) på befaring mellom mye mur, betong, glass og stein på Tjensvoll Torg. Foto: Stein Roger Fossmo

Utvalg for miljø og utbygging vedtok onsdag ettermiddag å ruste opp Tjensvoll torg. Flertallet går inn for disse endringene: Busstraseen skal flyttes til sør for senterbygningene, der det nå er bilvei med gjennomkjøring forbudt (mot Frp og Hs stemmer). Korttidsparkeringsplassene på torget skal etter planen fjernes (mot H og Frps stemmer), det skal legges til rette for utvidelse i sammenheng med et eventuelt prosjekt på naboarealet, det kommer nytt belegg og ny belysning.

DEBATT: Kunsten å utvikle en by

– Torget skal bli grønnere og trivelige, der både unge og eldre ønsker å oppholde seg, ikke som når det ble brukt 8 millioner kroner på Hillevåg torg, og langt mer på Torget i Stavanger, som er preget av betong, grå og triste, sier Håkon Fossmark (MDG) til RA.

Brukermedvirkning

Beboere og andre aktører på Tjensvoll har deltatt i workshops for hvordan torget kan bli bedre.
– Lokaldemokrati på sitt beste, bemerker nestleder Linda S. Krüger (Ap).

Nytt belegg og ny belysning, en kreativ lekeplass i samme sjanger som Ajaxparken og Hermetikkparken, gode sitteplasser, trær, spiselige vekster og frodig vegetasjon som øker biologisk mangfold, og, hvis mulig, rennende vann, heter det i vedtaket.

– Litt av problemene på torgplassene er at det er mørkt, så det å få god belysning er viktig, sier Krüger.

LES OGSÅ: Mann grabbet barnevogn med baby og løp – politiet etterlyser kronvitne

Full enighet

Det er samlet oppslutning om å få et grønnere og bedre torg.

– Det er stort behov for å gjøre noe på dette torget, det viste befaringen tydelig, bemerket Jan E. Søndeland (V) under debatten i rådhuset onsdag ettermiddag.

– Jeg er enig i at det ikke skal være en betongblokk der oppe, bemerket Ingebjørg S. Folgerø (H), men hun ønsket å vite mer om hva de videre planene for senteret er før de kommunale planene for opprustningen av torget ble fastsatt.

LES OGSÅ: Ber 6-åringer sette surefjes på seg selv og svare på om læreren liker dem

###

Fra en pause i møtet i utvalg for miljø og utbygging, nestleder Linda S. Krüger (Ap), leder Rune Askeland (MDG) og Jan Erik Søndeland (V). Foto: Stein Roger Fossmo

Stein Roger Fossmo

Stein Roger Fossmo

Journalist