Nyheter

Høie stiller strengere krav til ventetid

Helseminister Bent Høie (H) skjerper kravene til ventetid ytterligere, og mener spesielt det er viktig å få ned ventetiden for barn i psykisk helsevern.

– De må få hjelp før problemene vokser seg store. Hvis vi klarer å hjelpe barn og unge tidlig, vil det ha stor betydning for dem resten av livet, sier Høie til VG.

Han vil legge fram sine nye krav under sin årlige sykehustale i dag.

Dette er forventningene til gjennomsnittlig ventetid i år:

* I 2019 skal ventetiden være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern for barn og unge. I 2021 skal det reduseres til 35 dager.

* For psykisk helsevern for voksne skal ventetiden være lavere enn 45 dager, og justeres til 40 i 2021.

LES OGSÅ: Har Rogaland lært av oljesmellen?

* For tverrfaglig rusbehandling skal gjennomsnittlig ventetid være mindre enn 35 dager, og kuttes ned til 30 dager i 2021.

I dag er ventetiden i psykisk helsevern 47 dager for voksne, og 50 dager for barn.

– For barn og unge som har så alvorlige psykiske helseutfordringer at de må få hjelp av spesialhelsetjenesten, vet vi at ventetiden går utover muligheten til å delta i skole og være med venner. Tiden går fortere når man er ung, og noen måneder borte fra skolen kan være vanskelig å ta igjen, sier Høie til avisa.

LES OGSÅ: Eddi Eidsvåg tar kampen mot ensomheten

Nyeste fra Dagsavisen.no: