Nyheter

Frister kjøpere med avstand til bommen

«Ideell beliggenhet ifht. DE NYE BOMRINGENE». I Stavanger og Sandnes framheves nå boligens plassering til bomringene i prospektet.