Nyheter

– Vi må betale for Hedvig herfra til evigheten

Barn med spesielle behov trenger et sted å være etter skolen. Prisen er høy.

Bilde 1 av 2

Av Ingunn Walderhaug

– Det er en prinsippsak. Det handler om barn som faktisk ikke kan sendes hjem. Velferdsstaten er ment å fungere slik at man yter etter evne og får etter behov. Slik er det ikke her, sier Gunn Kathrin Sjursæter til RA.

Selv har hun en datter, Hedvig, som har Downs syndrom og går på barneskolen.

De andre barna slutter vanligvis i SFO i tredje eller fjerde klasse. Men Hedvig kan ikke passe på seg selv ennå. Foreldrene må punge ut. Sjursæter forteller at det er 48 barn mellom 5. og 7. trinn med spesielle behov i Stavanger.

– Jo eldre disse barna blir, jo mer er det egentlig bare en oppbevaringsplass. De er sammen med de yngre barna i ei stor gruppe. Og i det store hele er det ikke snakk om mange timer de tilbringer på SFO, sier Sjursæter.

– Det er snakk om en veldig liten gruppe barn, så det blir et ganske lite beløp kommunen henter inn totalt, legger hun til.

Sjursæter har nå gått sammen med fem andre mødre og dannet en aksjonsgruppe. Alle er representanter for ulike interesseorganisasjoner.

LES OGSÅ: Rådmannens budsjettforslag: dyrere barnehage, SFO og eiendomsskatt

– Kan være lovstridig

På Stavanger kommune sine nettsider heter det at «Tilbudet gjelder alle elever på 1.–4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 10. trinn.»

Også dette reagerer Sjursæter på.

– Fra 8. til 10. trinn er det ingenting som heter SFO. Dette kan være lovstridig, så vi har advokater som jobber med det. I ungdomsskolen er det snakk om en avlastningsordning, ikke SFO. Det går under et annet lovverk. Her er det snakk om 25 barn i kommunen. Hvis vi får gjennom gratis SFO fra 5. til 7. klasse vil også betaling for 8. til 10. klasse falle bort, mener hun.

– Jo mer jeg tenker på det, jo mer urimelig blir det. Vi må betale for Hedvig herfra til evigheten, avslutter Sjursæter.

LES OGSÅ: Sjekk de enorme prisforskjellene på SFO i Rogaland

Har støtte i opposisjonen

Aksjonsgruppen har oversendt saken til samtlige partier i Stavanger. MDG fremmet dermed forslaget i bystyret i oktober. Flertallspartiene Høyre, Frp, Venstre, Sp og Pp stemte forslaget ned. Saken skal nå opp i kommunalstyret for oppvekst den 13. desember.

Flere store kommuner i landet har betalingsfritak for barn med særskilte behov fra 4. til 7. klasse. Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet støtter aksjonsgruppens krav om å få det samme tilbudet i Stavanger.

– Jeg kan allerede si at Ap, SV, MDG og Rødt kommer til å legge 8,8 millioner kroner inn i budsjettet for å innføre gratis SFO for barn med funksjonshemning fra 5 – 10. klasse, forteller hun.

Forslaget legges fram onsdag.

– Foreldrene det dreier seg om er avhengige av SFO for å kunne delta i arbeidslivet, sier Nessa Nordtun.

Høyres John Peter Hernes kan fortelle at også flertallspartiene har kommet til enighet i saken. De ønsker ikke betalingsfritak, men en behovsprøvd ordning.

– Vi har blitt enige om at vi vil budsjettere med en ordning som gir økonomisk støtte til de som trenger disse plassene. Familier med lavere inntekt vil få det til redusert pris eller gratis, sier han.

Flertallspartienes budsjettforslag legges fram torsdag.

LES OGSÅ: SFO trenger et solid innholdsløft

Mer fra Dagsavisen