Nyheter

– Bekymringsfull kriminalitet

Utfordringene med arbeidsmarkedskriminalitet er store. I fjor gjennomførte A-krim kontroll ved 720 virksomheter. – Situasjonen er svært bekymringsfull, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for A-krim Rogaland.

A-krim Rogaland er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV Kontroll, Skatteetaten, politiet og Kemneren i Stavanger.

Resultatene av A-krim Rogalands innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet i 2016 er klare.

– Situasjonen er svært bekymringsfull, men vi ser at arbeidet har stor effekt, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for A-krim Rogaland.

LES OGSÅ: Mann (54) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs

I 2016 ble det gjennomført 40 større kontroller og aksjoner, 29 personer ble utvist og hele 720 virksomheter ble kontrollert.

Ellingsen sier at arbeidet fungerer bedre og bedre, men at utfordringene med arbeidsmarkedskriminalitet fortsatt er store.

Målrettet og effektiv

Mange av kontrollene har vært rettet mot bygg- og anleggsbransjen, men også mot serveringsbransjen og bilpleie.

I tillegg har det vært økt oppmerksomhet mot såkalt innkvartering hvor boforholdene til arbeidstakere kontrolleres.

LES OGSÅ: Konkurs med byggefirma to ganger på ett år

– I 2016 har vi fått mer erfaring og har kunnet jobbe mer kunnskapsbasert enn tidligere. Dette fører til at vi kan kontrollere målrettet og mer effektivt stanse ulovlig aktivitet. Vi tar mange, men det dukker stadig opp aktører som forsøker å undra seg regelverket og derfor fortsetter vi innsatsen med uforminsket styrke, sier Ellingsen.

Alle kan bidra

Ifølge Ellingsen viser tallene at det gjøres veldig mye bra arbeid og at A-krim Rogalands erfaring og metoder gjør at det jobbes stadig bedre.

– Samtidig viser det at vi må stå på videre. Det er enda mer å ta tak i enn vi trodde da vi startet det tverretatlige samarbeidet for nesten to år siden, sier hun, og peker på at det ikke er en jobb A-krim Rogaland kan gjøre alene.

Ellingsen mener at alle gode krefter må samles.

LES OGSÅ: Forsvunnet innehaver av byggefirma slått konkurs

– Og alle kan bidra. Under en større aksjon mot bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet fant vi brudd på lover og regler ved én av tre steder vi besøkte, sier Ellingsen og tilføyer:

– Inviterer kriminelle

– Det sier ikke bare noe om omfanget av arbeidsmarkedskriminalitet, men at noen av oss som privatpersoner faktisk inviterer kriminelle til å utføre arbeid for oss, både med fullt overlegg og uten å være klar over det. Dette bidrar til konkurransevridning for de seriøse aktørene, arbeidstakere blir utnyttet og det blir unndratt skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet.

Ellingsen forteller at A-krim Rogaland jobber tett med aktører fra ulike bransjer, kommuner, NHO, brannvesen, bobestyrer og Mattilsynet.

Innenfor lovverket

I tillegg legger det tverretatlige samarbeidet ned mye tid på å veilede for å forebygge arbeidsmarkedskriminalitet.

Hun ber privatpersoner som skal kjøpe tjenester om å sørge for at det er innenfor lovverket.

LES OGSÅ: Fikk ikke utsettelse – enda et byggefirma slått konkurs

– Dersom en aktør tilbyr deg å pusse opp boligen din mye billigere enn konkurrentene, er det stor risiko for at det involverer svart arbeid. Svart arbeid eksiterer fordi det er et marked for det og du som privatperson har også et ansvar for å hindre at det er marked for den svarte økonomien, sier Ellingsen.