Annonse

Fikk ikke utsettelse – enda et byggefirma slått konkurs

Skatt Vest og Jæren kemnerkontor motsatte seg at et byggefirma fikk utsettelse med å betale gjelden.

Annonse
Roganytt

Like før helgen gikk byggefirmaet Multi-Mann AS konkurs.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et skyldig beløp på 172.626 kroner til Skatt Vest, samt et skyldig beløp til Jæren kemnerkontor på 88.123 kroner.

LES OGSÅ: Konkurs med byggefirma to ganger på ett år

Innehaveren av Multi-Mann AS motsatte seg at det ble åpnet konkurs og mente at selskapet ville være i stand til å dekke kravet fra saksøkerne.

Blant annet har det blitt innlevert dokumenter som viser at det er et firma som skylder Multi-Mann AS 550.000 kroner og at det er tatt arrest i dette beløpet hos det aktuelle firmaet.

LES OGSÅ: Butikk med varmepumper konkurs

Multi-Mann AS ba i den forbindelse om tre måneders utsettelse på å betale det aktuelle beløpet.

Jæren tingrett kom til at Multi-Mann AS for tiden ikke hadde noen oppdrag og at betalingsudyktigheten ikke kan anses som på være forbigående.

I den forbindelse ble det vist til at misligholdet når det gjelder kravene fra Skatt Vest og Jæren kemnerkontor har vart i omkring seks måneder.

LES OGSÅ: Selskap bak butikk på M44 har gått konkurs

Retten kom også til at en kunne anta at det ville ta en lang periode før en fikk noen avklaring når det gjaldt det utestående beløpet som det er tatt arrest i.

Jæren tingrett kom til at Multi-Mann AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Båtfirma har gått konkurs

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 28. mars i år.

Annonse