Jæren tingrett kom til at 31-åringen hadde handlet i berettighet harme da han banket konas elsker. Foto: NTB/Scanpix

Mann (54) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs

54-åringen prøvde å slå arbeidsgiveren sin konkurs. Det skulle han ikke ha gjort. Nå er han dømt til å betale erstatning til arbeidsgiveren.

Saken var oppe i Jæren tingrett fredag i forrige uke.

Der la Arvid Berentsen, 54-åringens prosessfullmektig, ned påstand om at boet til en 55 år gammel mann ble tatt under rettens behandling som konkursbo, og at hans klient ble tilkjent sakens omkostninger.

Svein Ove Balle, advokaten til 55-åringen, la ned påstand om at begjæringen ikke ble tatt til følge og at hans klient fikk dekket sine sakskostnader.

LES OGSÅ: Slått konkurs av arbeidstakere

55-åringen driver et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak og 54-åringen fra Jæren har jobbet hos ham som altmuligmann.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen er et lønnskrav fra 54-åringen på 99.567 kroner.

55-åringen på sin side har bestridt lønnskravet fra 54-åringen og mener at vedkommende har sagt opp sin stilling muntlig og/eller ved konkluderende atferd.

LES OGSÅ: Krav på én milliard etter Lunde-konkurser

For at vilkårene etter konkursloven skal være oppfylt, må det være snakk om at det må være «klar og forfalt gjeld».

Jæren tingrett kom til at dette ikke var tilfelle.

Retten viser videre til at når 55-åringen hevder at 54-åringen har sagt opp sin stilling muntlig, så er det 55-åringen som har bevisbyrden for dette.

LES OGSÅ: Konkurs mann (52) må i fengsel for underslag

«Men for å ha krav på lønn må imidlertid 54-åringen uansett ha stilt sin arbeidskraft til disposisjon», heter det i dommen.

Retten la til grunn at 54-åringen sendte en epost til 55-åringen den 27. september i fjor med følgende ordlyd: «Siste dag med sykemelding er 5. oktober. Hva nå? Har du arbeid som jeg kan delta på fra den 6. oktober.»

55-åringen forklarte i retten at han så eposten omkring disse dagene og at han trodde at 54-åringen ville ringe dersom han faktisk møtte på jobb, og det ble aldri svart på eposten.

LES OGSÅ: Fikk ikke utsettelse – enda et byggefirma slått konkurs

Jæren tingrett la til grunn at 54-åringen møtte opp på arbeidsplassen den 6. og 7. oktober, men at han dro igjen etter kort tid da 55-åringen ikke var til stede.

54-åringen gjorde ingen andre forsøk på å få tak i 55-åringen etter dette.

Den neste henvendelsen til 54-åringen er en betalingsoppfordring der advokatfullmektig Berentsen på vegne av 54-åringen krever lønn for oktober og november 2016.

Jæren tingrett kom til at når 54-åringen krever lønn, så pålegges han en streng aktivitetsplikt.

LES OGSÅ: Båtfirma har gått konkurs

Retten kom videre til at 54-åringen ikke hadde gjort nok for å stille sin arbeidskraft til disposisjon, og viste til at han enkelt kunne ha kontaktet 55-åringen per telefon.

Jæren tingrett kom også til at det ikke var noen holdepunkter for at 55-åringen hadde stengt 54-åringen ute fra arbeidsplassen.

Retten kom til at det ikke var betydelig sannsynlighetsovervekt for at 54-åringen har et lønnskrav mot 55-åringen.

LES OGSÅ: Skulle importere vin – gikk konkurs før de fikk startet opp

I tillegg kom retten til at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at 55-åringen er insolvent.

Dermed ble konkursbegjæringen ikke tatt til følge.

I tillegg ble 54-åringen dømt til å betale 84.150 kroner til 55-åringen for å dekke hans sakskostnader.