Nyheter

Elbilparkering kan koste penger

Regjeringen har bestemt at elbilister må betale for parkering på kommunal grunn fra nyttår. Nå blir det opp til politikerne i Stavanger om de skal videreføre den gamle ordningen, eller følge den nye.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Fra og med nyttår må elbilister betale for å parkere på kommunal grunn, og mister dermed sine gratis parkeringsplasser. Det er derimot mulig å opprettholde dagens ordning med gratis parkering, men da må Stavanger kommune fatte et gyldig vedtak. Fra før av er det lovbestemt med gratis elbilparkering, men nå blir det opp til hver enkelt kommune.

– Dersom jeg må stemme, sier jeg klart ja til å fortsette ordningen med gratis elbilparkering, sier Torfinn Ingeborgrud (MDG) til RA, og legger til at det er viktig å passe på at elbiler fortsatt skal være attraktivt.

LES OGSÅ: Høyt og lavt på miljøsøndag

– En like viktig ting er å konsentrere innsatsen om flere ladeplasser i bydelene. Det er et mer akutt problem, men jeg er for begge deler, sier Ingeborgrud.

CO2-regnskap

De nye retningslinjene er utarbeidet av Samferdselsdepartementet, og skal ferdigstilles av Vegdirektoratet. Det hele bunner i en ny parkeringsforskrift som gjelder fra og med 1. januar 2017, hvor det i § 34 står om betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner: «Kommuner kan innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser».

KMU-leder Per A. Thorbjørnsen (V) sier han synes det er for tidlig å ilegge elbilister parkeringsavgifter.

LES OGSÅ: Ordførerens diesel-SUV har reservert plass på elbilparkering

– Det er fortsatt betydelig færre elbiler enn det er fossilbiler, og jeg er redd for at elbilen ikke blir erstattet med kollektivtransport, men med bensinbil dersom det blir betaling. Det gir ikke godt CO2-regnskap, sier Thorbjørnsen til RA.

Han legger til at dette foreløpig ikke er debattert, men at han kommer til å etterlyse saken ved neste KMU-møte.

– 60 prosent av utslippene i Stavanger kommer fra transport, og det blir et miljøparadoks hvis vi skal ta betalt for det «rene» framkomstmiddelet, sier han.

Det skal lønne seg

Anne-Kathrine Nygård Bergh (H) synes først og fremst det er positivt at det legges opp til at hver enkelt kommune selv får bestemme, på grunn av store lokale forskjeller.

– Jeg synes det fremdeles skal lønne seg å velge elbiler fremfor biler som går på bensin og diesel.

Sette ned foten

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er derimot uenig, og mener elbilister skal betale parkeringsavgift, på lik linje med andre bilister.

– Parkering i byen er allerede en slåsskamp, og da skjønner jeg ikke hvorfor det skal være gratis for elbilene, sier Moi Nilsen, som i tillegg ønsker og håper at elbiler skal bli likestilt med hybridbiler.

– Elbilsjåfører er allerede fritatt veiavgift og de får kjøre i kollektivfelt. Parkering er en annen sak, og der synes jeg alle bør bli behandlet likt, sier han.

– Dersom dette blir tatt opp, kommer jeg til å sette ned foten.

Håper de fortsetter

Norsk elbilforening håper norske kommuner vil fortsette med gratis parkering for elbiler.

– Vi håper virkelig at de største byene i Norge tar sitt ansvar, og bidrar slik de kan for å få faset inn flere elbiler, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, til RA.

Hun legger til at mange som vurderer om de skal kjøpe elbil eller ikke, legger vekt på de lokale fordelene.

– Dersom vi skal få folk til å kjøpe elbiler, må vi ha noen insentiver fram til teknologien er konkurransedyktig om noen år, sier hun og legger til at det per i dag finnes i overkant av 90.000 elbiler på norske veier, og at salget har gått ned siden i fjor.

– Det er mange som trenger overbevisning, og da blir det dumt å fjerne insentivene før en virkelig har nådd målet, avslutter Bu.

LES OGSÅ: KRONIKK: Elbilby eller fossilby?

Mer fra Dagsavisen