Antall elbiler nådde mandag 12. desember 2016 en ny milepæl – 100.000 elbiler kjører nå rundt på norske veier uten utslipp.

KRONIKK: Elbilby eller fossilby?

Stavanger må legge bedre til rette for lading i byen for besøkende, og bygge ut et nett med ladeplasser i bydelene for dem som ikke har parkering på egen tomt, skriver Torfinn Ingeborgrud i Miljøpartiet De Grønne.

Tekst: Torfinn Ingeborgrud, Miljøpartiet De Grønne

Stavanger trenger ny aktivitet. Hotellene i Stavanger har sviktende omsetning. Vi ønsker å legge til rette for messer og møter og tilreisende. Men tenker vi på den raskt voksende gruppen som kommer med elektrisk bil? I løpet av 2016 skal det bygges ut et nett med hurtigladere langs alle hovedveiene i Sør-Norge, elektrisk bil blir nå naturlig også til lange turer.

I dag fikk jeg en melding fra elbileier som hadde reist på forretningsreise innom flere byer langs kysten. Han var direkte sjokkert over Stavanger. Ingen av de sentrumshotellene han sjekket kunne tilby ladeplass. De kommunale ladeplassene han fant hadde alle tre timers begrensning, til og med de med betaling. Det endte med at han måtte stå opp midt på natten for å flytte bilen, dette gjør det ikke fristende å besøke Stavanger en annen gang. Her har hotellene en jobb å gjøre.

I klima- og miljøplanen som bystyret vedtok i 2010 bruker en begrepet «Elbilbyen Stavanger», riktignok med et spørsmålstegn. «Elbilbyen» kom inn i planen etter forslag fra meg og andre aktive i Rogaland Elbilforening. Den gang håpet jeg at Stavanger kunne bli en foregangsby, vi visste at vi måtte kutte i klimautslippene, tilrettelegging for elektriske biler var et viktig grep.

I starten gikk ting i riktig retning: Høsten 2010 fikk Stavanger fullfinansiering fra Transnova til å sette opp de første ladestolpene. Kravet fra Transnova var at de skulle være tilgjengelige og gratis å bruke, og vedlikeholdes av kommunen. I denne perioden respekterte også kommunen parkeringsforskriften som sier at elektriske biler skal kunne parkere gratis på offentlig gategrunn.

Dessverre svingte pendelen tilbake. I Stavanger Parkering ble en opptatt av å passe på at elbilister ikke skulle få noe gratis, klimaargumentene kom i skyggen. På en rekke plasser klarte Stavanger Parkering å unngå «gratis for elbil» ved å overføre driften til sitt heleide aksjeselskap Rogaland Parkering. Mange av de Transnova-finansierte ladestolpene endte etter hvert bak betalingsbommer, eller med strenge tidsbegrensninger. Noen har både betaling og tidsbegrensning, til tross for at de vanlige plassene ved siden av ikke har tidsbegrensning.

I andre byer har politikerne jevnt og trutt økt tallet på ladeplasser, og de har oppgradert de eldste stolpene til ny standard. Her i Stavanger er de gamle ladestolpene dessverre ofte i ustand, eller kanskje reparert med tape. Stavanger Parkering går med overskudd, hvorfor bruker de ikke penger på dette?
Mange andre kommuner har funnet ut at de kan spare utslipp og penger ved å bytte ut de kommunale bilene til elektriske. Her er tiden overmoden: Det finnes ikke en eneste grunn til at kommunale biler i Stavanger skal kjøre rundt med gammeldagse uøkonomiske eksplosjonsmotorer, som er avhengig av et giftig engangsdrivstoff, og har utslipp som ødelegger klimaet og luften i byen.

Miljøpartiet De Grønne er opptatt av å få flest mulig over fra bil til kollektiv, sykkel eller gange. Vi vil redusere bilkjøringen i byen. Men vi er samtidig glade for at stadig flere av dem som fortsatt trenger bil, både private og firmaer, velger elektrisk. Stavanger kommune står igjen som en sinke, vi må nå gi pendelen et solid dytt i riktig retning og komme i gang. Bergen har tre ganger så mange ladeplasser som Stavanger, og Oslo nesten åtte ganger så mange.

De fleste som kjøper elbil lader mest hjemme, dette er naturlig. Men Stavanger må legge bedre til rette for lading i byen for besøkende, og bygge ut et nett med ladeplasser i bydelene for dem som ikke har parkering på egen tomt. En kraftig utbygging av ladeplasser vil bidra til raskere overgang til elektrisk transport, dette er nødvendig både for klimaet og lokal luftkvalitet. En massiv utbygging av ladeplasser er dessuten god motkonjunkturpolitikk.