Hver dag befinner millioner av mennesker seg i områder preget av krig og konflikt. Støtte til Røde Kors gir hjelp til dem som trenger det mest, skriver Farhia B. Nur, bystyremedlem Stavanger Ap. Foto: TV- Aksjonen

Kronikk: Med håp om en bedre fremtid

Jeg kan si, vi er heldige som bor i Norge med små forskjeller – i Afrika er virkeligheten en annen, skriver Farhia B. Nur (Ap)

Av: Farhia B. Nur, bystyremedlem Ap og ambassadør for TV-Aksjonen i Rogaland 

Hver dag befinner millioner av mennesker seg i områder preget av krig og konflikt. Barn, gravide, syke, eldre, mødre og fedre lever i akutt frykt. Hva vil dagen bringe av sult, tørst og smerte? I sommer har jeg arbeidet som frivillig i ulike land i Nord- og Øst Afrika, og jeg har sett fortvilelsen som råder. Jeg kan si, vi er heldige som bor i Norge med små forskjeller – i Afrika er virkeligheten en annen.

Sør-Sudan er et av verdens fattigste land, med dårlig infrastruktur, lavt utdanningsnivå, og begrenset helsetilbud. Borgerkrigen har drevet nesten 1.5 million mennesker på flukt fra sin hjem, og utallige sivile utsettes for brutal vold.
Somalia blir karakterisert som en såkalt «failed state», et land som i praksis ikke har hatt et fungerende statsstyre de siste 20 årene. Nå som landet har fått internasjonal annerkjennelse, kan det fortsatt være komplisert for de fleste å forstå situasjonen i Somalia. Innbyggerne har svært små muligheter til å bygge seg et godt liv. I de blodige konfliktene brukes sivile som skjold, eller som direkte mål. Er du 20 år gammel og har vokst opp i Somalia, har du ikke opplevd noe annet enn krig.

Jeg har selv sett flere norske organisasjoner som gjør en stor innsats i for de sivile ofrene som lider. Norske organisasjoner hjelper de mest sårbare slik at de klarer seg gjennom kriser. Norges Røde Kors er en av de organisasjonene som er lokalt tilstede og arbeider for å redde liv til dem som er mest utsatt. I år er det også Røde Kors som er tildelt TV-aksjonen søndag 23 oktober. De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land fra ulike verdens deler. Samtidig som pengene går til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

To av de ni landene som midlene fra årets TV-aksjon går til, er nettopp Somalia og Sør-Sudan. Det er to land med ulike historisk bakgrunn og som ofte kalles Afrikas Midøsten. Begge landene er preget av konflikt, sultkatastrofe, vold og lovløshet over lang tid. Millioner fra begge land er drevet på flukt fra deres hjem. Mangel på sikkerhet og beskyttelse er en stor utfordring. Nå som den nest største flyktningleiren i verden ble lagt ned i Kenya (Dadaab), skal tusenvis av somaliere returneres tilbake til Somalia. For flyktningene betyr dette et liv uten beskyttelse. Akutt behov for mat og vann er også felles for Somalia og Sør-Sudan. Mot 70-80 prosent av landsbyene har ingen helsetilbud, noe som skaper stor sikkerhetsrisiko.

Ringvirkningene av krig og vold er katastrofale for lokalbefolkningen. Liv går tapt, svekket helsetilbud, lav tilgang til medisiner, ødelagte vannforsyninger, manglende infrastruktur, redusert sikkerhet og økt arbeidsledighet spesielt blant ungdom. Det er stort antall ungdommer som fullfører videregående, men ikke alle har råd til videre utdanning. Skole avgiften i de offentlige skolene øker og stadig nye etablering av private skoler gjør det vanskelig for mange å studere. Mange unge mener at det ikke finnes noen langsiktige økonomiske planer som kan gi dem håp. Dette gjør igjen at fattigdommen øker.

Kultur og tradisjoner spiller også stor rolle på de ulike landene, noe som hindrer jenter videre skolegang. I Norge tar vi likestilling i samfunnet på alvor. Alle er likeverdige uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, kulturell bakgrunn, etnisk opprinnelse eller seksuell legning. Vi gjør også internasjonal innsats innenfor likestilling.

Ringvirkningene av krig og konflikt når også det norske lokalsamfunnet.  Rundt 170 000 mennesker med flyktning bakgrunn bor i Norge. Mange av dem lever passivt og isolert, og sliter med psykiske lidelser etter traumatiske opplevelser. I tillegg bor det tusenvis av mennesker på norske asylmottak med inaktivitet som en ekstra psykisk belastning.

Ved å støtte årets TV-aksjon til Røde Kors gir vi omfattende helsehjelp til dem som trenger mest, i Sør-Sudan, Somalia, Afghanistan, Syria, Myanmar, Libanon og Mellom-Amerika. Og flyktninger som allerede er kommet til Norge. Vi er heldige som bor i et trygt land som Norge. Derfor er det viktig å støtte opp om de gode initiativene TV- aksjonen tar hvert år. Vi må hjelpe dem som trenger oss mest. Vi må ta ansvar.

Vi må gi håp om en bedre fremtid.