Finansminister Siv Jensen og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen, under de åpne høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB.

Konklusjon om SSB-striden er ventet i mars

Den betente striden om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) kan ende med en ripe i lakken for finansminister Siv Jensen (Frp).

Av NTB-Bibiana Piene

Den betente striden om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) kan ende med en ripe i lakken for finansminister Siv Jensen (Frp).

Etter tre runder med skriftlige spørsmål til finansministeren og en åpen høring besluttet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag å komme med en innstilling i saken i begynnelsen av mars.

– Vi har blitt enige om en framdriftsplan og tar sikte på å komme med en innstilling 6. mars, sa komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) etter et knapt timelangt møte i komiteen.

Påstand mot påstand

Striden om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) førte som kjent til at tidligere SSB-sjef Christine Meyer måtte gå av i november i fjor etter at hun ikke lenger hadde Siv Jensens tillit.

Meyer har hele tiden hevdet at hun hadde ryggdekning i Finansdepartementet for den omstridte omorganiseringen, der blant annet flere ansatte i SSBs forskningsavdeling skulle flyttes til statistikkavdelingen, blant dem mannen bak det såkalte innvandrerregnskapet, seniorforsker Erling Holmøy. Jensen har på sin side påstått at hun fra januar i fjor hadde gitt beskjed om at omorganiseringen måtte vente til det såkalte statistikklovutvalget var ferdig med sitt arbeid.

Etter høringen i begynnelsen av januar sendte komiteen et nytt brev til Jensen med fem nye spørsmål. Finansministeren ble også bedt om å oversende referater fra møter i saken for å dokumentere påstanden om at hun over tid advarte Meyer.

Endrer forklaring

Jensen har imidlertid ikke villet gi komiteen innsyn i interne møtedokumenter, noe Andersen er svært lite fornøyd med. Han går også langt i å antyde at Jensen har forklart seg uriktig.

– Jeg er ikke fornøyd med at det er en del dokumenter vi ikke får innsyn i, men jeg er veldig fornøyd med at Siv Jensen nå bekrefter det Meyer har sagt, nemlig at stoppordren om omorganiseringen først ble gitt 30. oktober. Det er en av de tingene vi har boret i, sier han til NTB.

Jensen har dermed endret noe på sin forklaring.

Komiteen skal nå gå gjennom all dokumentasjon i saken og vurdere om SSBs uavhengighet er blitt forsvarlig ivaretatt, om styringsdialogen med Finansdepartementet har skjedd etter boka og om Stortinget er blitt korrekt informert underveis. Foreløpig er det helt uvisst hvilken konklusjon komiteen vil lande på.

– Konklusjonen er at partene i saken har høyst ulike virkelighetsoppfatninger, sier Høyres Svein Harberg.

– Kan være villeding av Stortinget

SVs medlem i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, går mye lenger i sin kritikk av Jensens håndtering og er ikke fornøyd med svarene fra finansministeren.

– Overhodet ikke. I fire runder har hun fått mulighet til å gi svar på våre spørsmål. Men det har hun ikke benyttet seg av, sier han til NTB.

– Siv Jensen har hele veien prøvd å få oss til å tro at Finansdepartementet har villet ha omorganiseringen utsatt. Men den påstanden har hun ikke kunnet dokumentere. Da er det i så fall en villeding av Stortinget, noe som er veldig alvorlig, sier han.

(©NTB)