Det nye redningshelikopteret til 330-skvadronen havnet på siden med ødelagt hovedrotor på Sola flystasjon etter at det veltet under testing, såkalt bakkekjøring.

Departementet utsetter markeringen av overtakelsen av nytt redningshelikopter

Justisdepartementet utsetter markeringen av overtakelsen av det første av de nye redningshelikoptrene etter at helikopteret veltet 17. november.

Markeringen som var planlagt 20. desember, er utsatt på ubestemt tid.

– Som følge av hendelsen på Sola 17. november der et AW101 redningshelikopter veltet i forbindelse med bakkekjøring, har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å utsette den offisielle markeringen av overtakelsen av det første norske redningshelikopteret, opplyser departementet.

De opplyser videre at de vil komme tilbake med nytt tidspunkt for markeringen når den videre fremdriften i anskaffelsesprosessen er avklart.

LES OGSÅ: Nytt redningshelikopter veltet mens rotoren var i gang

Fortsatt ukjent årsak til helikoptervelt

Det var to flygere om bord i det nye AW 101-helikopteret da det veltet mens motor og rotorblader var i drift, men begge slapp uskadd fra hendelsen. Helikopteret var akkurat blitt levert og hadde gjennomgått flere tester da det plutselig veltet. Hvorfor det veltet, er fortsatt i det blå.

– Vi vet at helikopteret befant seg utenfor hangaren for en rutinemessig rens av motorene. Etter motorrensen skulle de tre motorene kjøres i en periode på noen minutter for å tørke. I løpet av denne prosessen veltet helikopteret over på sin høyre side, sa havariinspektør Håkon Sitre i Statens havarikommisjon for Forsvaret til Stavanger Aftenblad.

LES OGSÅ: Helikopter nødlandet på Lista

Skulle settes i drift neste år

Tre inspektører fra Statens havarikommisjon for Forsvaret er i full gang med sine undersøkelser, men de regner med at det vil ta flere uker å komme fram til konklusjoner om hendelsesforløp og årsakssammenheng.

Helikopteret som veltet, er det første av 16 slike helikoptre som Forsvaret har bestilt. Fra 2018 til 2021 skal de gradvis erstatte de over 30 år gamle Sea King-helikoptrene.

Det første helikopteret skulle etter planen settes i drift neste år. Det er uvisst om hendelsen vil føre til at leveringen stanses eller blir satt på vent.

(©NTB)

LES OGSÅ: Stavanger lufthavn måtte stenge på grunn av ulovlig drone