Vaulens skoledilemma

LEDER: Fordelen med å bygge der Vaulen skole allerede ligger i dag, er at kommunen eier tomten, skriver Bjørn G. Sæbø.

Flere av Stavangers strøk fra 1950- og 1960-tallet er i en periode der skolene er i ferd med å gå ut på dato. Stor daglig slitasje og det som er bygningers levetid, taler for enten storstilt renovering eller nybygg. På skoler som Madlamark og Eiganes har det vært mulig å renovere eller reise nye bygninger mens undervisningen pågår i brakker og andre midlertidige lokaler. Om dette lar seg gjennomføre på en tredje skole fra samme epoke – Vaulen – har ført til politisk uenighet. Det viktigste for elever og foreldre på Vaulen og Hinna er uansett at noe blir gjort, og at det blir gjort noe raskt.


Når formannskapet forhåpentligvis gjør sitt valg torsdag, er det med to alternativer på bordet. Det ene er å følge kommunedirektørens forslag om å forsøke å kjøpe COOP-tomten på Mariero, mens forslaget som har hatt støtte fra Ap, H, FNB, Frp, MDG og Sp i utvalg for miljø og utbygging, er å bruke dagens tomt. Fordelen med å bygge der Vaulen skole allerede ligger i dag, er at kommunen eier tomten. På Mariero må eiendomsforhold avklares med en annen part, noe som kan kreve tid, penger og juss. Til Marieros fordel teller det at tomten er flat, har plass til større bygningsareal med idrettshall og kan få en lavere kvadratmeterpris enn hvis det bygges på dagens skoletomt. En av Vaulen skoles ulemper er at den midlertidige skoleløsningen fremdeles er uløst. LES OGSÅ: Vaulen skole står foran avklaring, men mange spørsmål er uavklarte.

Fordeler og ulemper skal telles opp på politikernes bord torsdag. For politikerne er det viktigst å lytte til brukerne, det vil si elever og foreldre av i dag og de neste årene. Et perspektiv på 50-60 år er vel og bra, men for beboerne i skolekretsen er det viktig at tidshorisonten er kort. Dagens og morgendagens elever og deres foreldre fortjener en skole som fungerer om to års tid. Hvordan skolen ser ut i 2070 eller 2080 er av mindre interesse når det er dagens akutte problemer som må løses.