Staten gir, staten kutter

LEDER: At sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes også skal kuttes i, er både overraskende og betenkelig, skriver Bjørn G. Sæbø

Det har vært et stort behov for å kutte kostnader i de store samferdselsprosjektene på Nord-Jæren. Kombinasjonen av dårlig styring og valg av dyre løsninger har gjort det nødvendig å lete med lupe etter kroner å spare etter et underskudd som blir på minst 982 millioner kroner. At et gigantprosjekt som bussveien er først til å bli knadd, er ikke overraskende. I alt må det kuttes 2,8 milliarder i Bymiljøpakken.

At sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes også skal kuttes i, er både overraskende og betenkelig. Den omtalte og utskjelte sykkelstamveien til 1,4 milliarder kroner er fullfinansiert av staten, noe som gjør Statens vegvesens forslag om å kutte 70 millioner kroner av prosjektet mer enda mer uklokt. Deler av sykkelstamveien er allerede bygget, og når det ikke skal inngås kompromisser om kvaliteten foreslår like godt Vegvesenet å kutte i den ene enden. I klartekst betyr innsparingsforslaget at 700 meter av sykkelstamveiens startområde i Sandnes skal vekk. Dette innebærer at den planlagte koblingen til Oalsgata forsvinner. 

Når staten gir penger til et prosjekt som skal sette standarden for sykling i storbyområder, vil det være mot all vedtatt politikk å krympe sykkelstamveien – ved siden av det prinsipielt uheldige i at staten skal kutte vekk penger den selv har bevilget. For de involverte kommunene og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) – som var med på åpningen av en delstrekning på 3,8 kilometer i høst – vil en amputert sykkelstamvei være et stort prestisjenederlag. Det vil være pinlig om selveste motorveien for syklister skal forkortes fordi det er gjort åpenbare feil i veiprosjekter, der overskridelsene for veiprosjektet mellom Skjæveland og Foss-Eikeland alene var på 354 millioner. Selv om 70 millioner er mye penger, vil bidraget i den store mengden av kutt i samferdselsprosjekter være bagatellmessig.