Rogalands Avis mener

Politisk fossroing

De nye flertallspartiene er ute på dypt vann når de gir løfter som ikke kan holdes.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er blitt en god tradisjon at partier som inngår samarbeid, også snekrer sammen en politisk plattform. I Stavanger fulgte flertallspartiene Høyre, KrF, Venstre, Frp og Pensjonistpartiet opp forgjengernes eksempel og la fram sin samarbeidsavtale etter valget. Slike avtaler eller plattformer blir aldri folkelesning enten de legges fram i Hurdal eller på Vålandstårnet; oppsiden er at velgerne kan se hvilke avtaler de politiske partnerne har inngått. Partipolitiske programmer kan som kjent bare innfris av partier som får rent flertall – politiske plattformer viser hvilke kompromisser som er inngått. Det som skrives i slike avtaler har med andre ord et flertall i ryggen og er politikk som kan gjennomføres. Derfor er det betenkelig at flertallspartiene ved varaordfører Henrik Halleland (KrF) fossror fra denne setningen i sin egen samarbeidsavtale: «Vi vil også vurdere fjerning av egenandeler og gebyrer som tiltak for å unngå fraflytning nord i kommunen.»

Målet om å beholde flest mulig innbyggere på øyene nord i Stavanger fortjener støtte, men da må virkemidlene både virke og være lovlige. I et svar til Eirik Faret Sakariassen (SV) viser kommunedirektøren til at det ikke er i tråd med loven å differensiere basert på geografisk beliggenhet. Kommunale avgifter for vann, renovasjon og avløp følger prinsippet om selvkost. Kommunene skal ikke tjene på å få fram drikkevann, hente bosset eller få unna kloakken. I svaret sitt skriver også kommunedirektøren at Finnøy hadde et høyere renovasjonsgebyr før sammenslåingen med Stavanger i 2020. Etter at storkommunen ble stablet på beina betaler en abonnent på Ombo det samme for bossdunken sin som abonnenten på Madla, selv om kostnaden ved å samle inn avfall på Ryfylke-øya er langt høyere.

En fjerning av kommunale avgifter for enkelte deler av kommunen, vil innebære at andre får høyere regning. Det ville neppe vært populært hvis innbyggere på Hinna, Våland, Kvernevik og Storhaug skulle fått et prishopp fordi Sjernarøy, Halsnøy, Byre, Ombo, Fogn og Bokn skal få fritak. Det ville ha vært overhengende risiko for å gi avgiftsøkning til innbyggere som allerede sliter med regningene – hvis da flertallspartienes påfunn hadde vært lovlig.

I et intervju med RA onsdag sier varaordføreren at Eirik Faret Sakariassen, kommunedirektøren og flere andre som har lest den samme samarbeidsavtalen, har misforstått – selv om Halleland vitterlig snakket om vann og avløp da han ble intervjuet om saken 11. november. Nå er det byggesaksgebyrer KrF-politikeren trekker fram som eksempler på egenandeler og gebyrer. Dette er politisk fossroing på temmelig høy nivå. La gå at samarbeidsavtalen legger inn en sikring når det skrives at avgiftskutt skal «vurderes». Noe annet er det å vurdere et kutt som er ulovlig for deretter å forsøke å snakke seg vekk/fossror fra et oppsiktsvekkende punkt i samarbeidsavtalen – slik varaordføreren gjør i dette tilfellet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener