Politikk

Vil droppe kommunale avgifter for å hindre fraflytting - Tror det vil virke

Den nye flertallsalliansen i Stavanger vurderer et utradisjonelt grep for å holde innbyggertallet på byøyene oppe.

Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet vurderer å fjerne kommunale avgifter som et tiltak for «å unngå̊ fra fraflytning nord i kommunen». Det kommer fram i samarbeidsavtalen partiene signerte i september.

– I noen av disse områdene går innbyggertallet veldig ned. Vi vil at hele kommunen skal utvikles. Derfor har vi sett etter virkemidler som kan bidra til å løse problemet, sier varaordfører, og tidligere ordfører på Finnøy, Henrik Halleland (KrF).

– Dette er et distriktstiltak som vi tror vil virke.

Hvilke områder gjelder det?

– Sjernarøyene, Halsnøy, Byre, Bokn, Ombo og Fogn. Det er en dramatisk fraflytting der.

Tall fra SSB viser at befolkningen på Ombo er redusert med 30,4 siden 1980. På Bokn er befolkningen nærmest halvert.

Utvikling innbyggertall byøyene

Ambisjonen er å stimulere bosetting og næringsutvikling. Derfor skal fritaket gjelde både for private husholdninger og næring.

– For et næringsbygg har vann og avløp en kvadratmeterpris uavhengig av om bygget ligger på Forus eller på Ombo. Det er klart at du ikke har samme mulighet for inntjening på Ombo som du har på Forus. Derfor ønsker vi å differensiere litt, sier han.

Selvkostprinsippet: – Må ofte noe

Kommunale avgifter er gebyr for renovasjon, vann og avløp. Dette er basale tjenester som Stavanger kommune ikke tjener på. Årsaken er selvkostprinsippet. Det betyr at kommunen kun kan ta den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Hvis innbyggerne i utvalgte kommunedeler fritas fra kommunale avgifter, vil prisen øke i de resterende delene av Stavanger.

– Hvem må ta regningen hvis noen kommunedeler får fritak?

– Vi har skrevet at vi skal se på det. Det bor omtrent 1000 mennesker på disse øyene, så det vil bli relativt små summer.

Halleland (KrF) kaller dette et «prioriteringsspørsmål»

– Det handler også om hvor mye man vil ofre for at det skal bo folk i områdene som skal leve og drive med næringsutvikling. Det er et prioriteringsspørsmål. Hvis det viser seg at det er i strid med lovverket, kan vi selvfølgelig ikke gjøre det. Det er derfor vi skriver at vi ser på det.

KS: – Ikke et normalt grep

RA har vært i kontakt med KS Advokatene. I en e-post til RA skriver KS at dette ikke er et normalt grep å bruke for å forhindre fraflytting.

– KS er opptatt av at kommunene skal ha handlingsrom til selv å finne løsninger på utfordringer. Økonomiske virkemidler kan være en del av dette. Vi er ikke kjent med at det er et normalt grep å bruke kommunale avgifter for å forhindre fraflytting, og har ellers ikke grunnlag for å uttale oss om dette konkrete tilfellet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen