Økonomi

Her øker aksjeformuen mest: − Ganske sterkt

På Vestlandet øker aksjeverdiene mer enn ellers i landet. Hva er grunnen til det?

− Normalt pleier folk i Oslo, Rogaland og Viken å ligge i tet på både antall aksjonærer og samlet aksjeformue. Dermed ligger de også i front når det gjelder gjennomsnittlig aksjeformue per privatperson. Slik er det fortsatt, men Møre- og Romsdal har tatt igjen Viken på gjennomsnittlig formue per pers nå, sier Kristin Skaug, daglig leder i Aksje Norge, til Rogalands Avis.

Ifølge tallene til Aksje Norge og Euronext Securities Oslo (VPS) investerer de som bor i Oslo 379.838 kroner per person, mens rogalendingene er praktisk talt på samme nivå med et snitt på 378.626 kroner per person. På tredjeplass er Møre og Romsdal med 293.445 kroner investert per hode.

− I tredje kvartal økte rogalendingene aksjeformuen sin med 4,8 prosent, noe som er ganske sterkt, sier Skaug videre.

− Hittil i år har aksjeformuen økt betydelig i Rogaland − med en oppgang på 5,64 prosent. Til sammenligning har Viken en vekst på bare 2,15 prosent, og Oslo har en økning på 3,55 prosent, utdyper hun.

Kilde: Euronext Securities Oslo (VPS) og Aksje Norge

Aksje Norge ble stiftet i 1993 av en rekke børsnoterte selskaper, blant annet, LO, NHO, Oslo Børs, Rederiforbundet, VPS, Gjensidige, KLP, Statoil og Hydro, samt flere forvaltningsselskap og meglerhus. Alle disse bidragsyterne ønsket at befolkningen i Norge skulle få økt kunnskap om å spare i aksjemarkedet fra en uavhengig, ikke-kommersiell aktør.

Les også: Nina vil få flere til å investere − via TikTok

− Må tåle større svingninger

Hva tror du er grunnen til at aksjeformuen i Rogaland øker så mye?

− Jeg vil tro det har med overvekt i energiaksjer, samt aksjer i oljeservice-, rigg- og shippingbransjen. Over flere kvartaler og år har jeg sett at når disse sektorene enten stiger eller faller mye, går rogalendingenes aksjeverdier mye i samme retning, svarer Skaug.

− Normalt ville jeg anbefalt folk å spre risikoen bedre på flere ulike sektorer, men forstår samtidig at ovennevnte sektorer betyr mye for regionen. Om du investerer veldig spisset i sektorer som svinger mye i verdi, må du også tåle større svingninger i verdi, på godt og vondt, legger hun til.

Les også: Ekspertene svarer: Slik ville de investert 50.000 kroner

Kvinner går forbi menn, men …

For noen uker siden skrev RA om hvorvidt bankenes kampanjer for å få flere kvinner til å sette pengene sine i fond funker.

DNB kunne fortelle at kvinneandelen innen fondssparing har økt kraftig siden 2019, og nå er 52 prosent av nye fondskunder kvinner. Kvinnene er trofaste til spareavtalene sine, de ser at kvinner kjøper fond med lavere risiko, og «sitter stille i båten» når det er uro på børsen.

Tall fra Sparebank 1 SR-Bank viser at menn står for om lag 85 prosent av alle kjøp av enkeltaksjer i perioden 2018 til 2023. Når det gjelder spareavtaler i aksjefond, sto menn i 2019 for omtrent 53 prosent av avtalene, og kvinnene 47 prosent. I løpet av 2022 jevnet det seg ut, og i høst gikk altså kvinnene litt forbi mennene.

Verdipapirfondenes forening (VFF) ser at i 2022 var veksten på kvinnesiden 46.438 nye avtaler, mens menn bare opprettet 19.342 nye avtaler. Det har medført at kvinners andel av antall spareavtaler har steget markant de siste årene, og utgjør nå 48 prosent av alle avtaler,

− Vi ser at menn har flere spareavtaler enn kvinner og at menn i gjennomsnitt også sparer et høyere beløp per avtale. Det er vel for så vidt ikke så overraskende, men desto hyggeligere er det å se at de siste årene har kvinner opprettet langt flere spareavtaler enn menn, sa Christian Henriksen, direktør i VFF, til RA.

Les også: Susanne har knekt «fondskoden»: – Glad Kvadsheim ikke så pengebruken min før

Tenk langsiktig

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand understreker at om du sparer i aksjer og fond, er det viktig å ha et langsiktig perspektiv. Det vil si fra fem til ti år, eller mer.

Du bør også ha en bufferkonto til uforutsette utgifter, slik at pengene du sparer i fond kan få stå i ro gjennom gode og dårlige tider.

− Husk at når det er nedgang på børsen, får du mer for pengene dersom du har en spareavtale der du sparer jevnt og trutt. Selv om du nå får høyere renter på konto, har det historisk lønnet seg å spare i fond, sier Tvetenstrand til RA.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand kommenterer på de lave strømprisene.

Les også: Kvinnene sluker fondsandeler: − Jeg trenger en god pensjon

Mer fra Dagsavisen