Rogalands Avis mener

Stavanger og p-ordet

Spørsmålet om parlamentarisme eller formannskap trakk ikke velgere i høst. Hvordan en stor kommune som Stavanger styres, er uansett viktig.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Kranglekraft og handlekraft har stått som motsetninger i Stavanger-politikken. Høyresiden har anklaget venstresiden og venstresiden har anklaget høyresiden med vekslende hell gjennom ordførerperiodene til Christine Sagen Helgø (H) og Kari Nessa Nordtun (Ap). En av gjengangerne er beskyldninger om å skru opp temperaturen i den politiske debatten, mangel på raushet når verv fordeles og liten vilje til å samarbeide på tvers av de politiske skillelinjene. En norsk kommune kan styres på to måter. Etter formannskapsmodellen, slik Stavanger har drevet på i 185 år. Eller parlamentarismemodellen, slik Oslo og Bergen styres og som Trondheim snart innfører.

Spørsmålet er så prinsipielt at det må gå et valg mellom politisk behandling om systemskifte og til et eventuelt vedtak om overgang fra formannskap til parlamentarisme. For å understreke alvoret kreves det to tredelers flertall for å innføre byråd/byregjering og muligheter for mistillit og kabinettsspørsmål – slik Stortinget og regjeringen fungerer på nasjonalt nivå. Siden spørsmålet både er komplisert, har store konsekvenser og bystyregruppene har nyvalgte representanter som trenger tid til å sette seg inn i saken, er det klokt av Høyre og Ap å utsette behandlingen av parlamentarisme-spørsmålet. Såpass greier heldigvis Høyre og Ap å enes om.

Ja og nei-argumentene skjærer mellom blokkene og gjennom partiene. Fremskrittspartiet er det klareste ja-partiet etter at Leif Arne Moi Nilsen i forrige valgperiode fremmet forslaget om parlamentarisme. Rødt sier nei til skifte, SV har sagt nei før og gjentar det trolig nå. Sp og KrF sier nei. 45 bystyremedlemmer må stemme ja til parlamentarisme for å få til et systemskifte. Ap har ikke bestemt seg for om gruppen skal stemme samlet, og Høyre vurderer også å stille sine representanter fritt. Hvis Ap-gruppen med sine 22 medlemmer stemmer for innføring og får følge av Venstre og Frp, kreves det 14 av 21 Høyre-representanter å få flertall.

Formannskapsmodellen forutsetter samarbeid over partigrensene og at mindretallet lyttes til – trekk som ikke har vært dominerende i Stavanger-politikken det siste tiåret. En rapport Stavanger kommune har fått utarbeidet viser hvordan byen allerede styres på «parlamentarisme light»-måten med klare konfliktlinjer mellom høyre- og venstresiden. Forrige valgperiode viste hvordan den rødgrønne koalisjonen vektla klassiske sosialdemokratiske løsninger – og Ap gjorde sitt beste valg på 40 år med den oppskriften. En mer konsensuspreget politikk, slik Ap var en del av i deler av Leif Johan Sevlands (H) ordførertid, gir ikke samme rom for egenmarkeringer. Det er heller ikke gitt at fred og ro følger formannskapet. Formannskapsstyrte Kristiansand var et kaos av ulike parter i forrige periode, Bergen var på sitt vante vis hurlumhei med parlamentarisme, mens parlamentarisk styrte Oslo var relativt fredelig.

Å bli stilt til politisk ansvar er kanskje den viktigste forskjellen mellom styreformene. Parlamentarisme i Stavanger vil i det minste vise hvilke politikere og partier som har ansvaret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener